BRACONIDAE
 
Presentació
Braconinae
Agathidinae
Aphidiinae
Alysiinae
Brachistinae
Cheloninae
Doryctinae
Euphorinae
Microgastrinae
     Apantelini
         Apanteles
         Choeras
         Dolichogenidea
         Illidops
         Pholetesor
     Cotesiini
         Cotesia
         Deuterixys
         Diolcogaster
         Distatrix
         Glyptapanteles
         Protapanteles
         Rasivalva
     Microgastrini
         Hygroplitis
         Iconella
         Microgaster
         Paroplitis
         Sathon
     Microplitini
         Microplitis
Opiinae
Acampsohelconinae
Cardiochilinae
Charmontinae
Exothecinae
Gnamptodontinae
Helconinae
Histeromerinae
Homolobinae
Hormiinae
Macrocentrinae
Miracinae
Orgilinae
Pambolinae
Rhysipolinae
Rhyssalinae
Rogadinae
Sigalphinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Braconidae > Microgastrinae > Apanteles >

Apanteles

Apanteles sp.
Antenes amb 18 artells, flagelomers amb sesila disposada sovint en 2 files, d'aparença dividida en 2 meitats. Ulls pilosos. Notaulos absents o indicats nomes per una feble impressió. Ales anteriors amb areoleta oberta externament, la 2a vena radiomedial absent, cel·la radial incompleta, vena Rs nomes indicada per una prolongació pigmentada. Ales posteriors amb lobul anal amb serell de setes no uniforme, de contorn poc o molt aplanat o concau, amb setes mes febles o absents en aquesta porcio. Propodeu variable, llis o esculturat, opc. amb carena medial longitudinal, propodeu opc. amb un areola delimitada per 2 carenes. Peciol gastral de forma variable, sovint estretit apicalment, sovint amb una depresio ampla basal, opc. amb un solc profund estret longitudinal. Tergit 2on amb un camp medial distint, cuadrat, trapezoidal o cuneiforme, opc. transvers, sovint delimitat per 2 solcs longitudinals divergents enrera, tergit 2on igual o mes curt que el 3er. Ovipositor amb beines sovint llargues = 0.4-0.8x tibia posterior, setoses a tot el llarg, opc. mes curtes, hipopigi sovint llarg i medialment desesclerotitzat en plecs. Gènere amb 25 espècies a la península, unes 100 al continent.


  
 

Apanteles gr. ater  (gr.ater)
Antena amb els 2-4 artells preapicals sovint subcuadrats. Ales anteriors amb metacarpus sovint llarg, >= 2.5x (1.5x) distancia a l'apex alar. Vena r1 sovint mes llarga que la transverso-cubital, unides en angle obtus. Ales posteriors amb marge del lobul anal distintament concau o recte, sense serrell de setes. Propodeu rugos, amb una areola delimitada per carenes verticals agudes, en forma de U, sense carena transversa. Peciol gastral sovint de costats subparalels, i estretit al terç posterior, la seva superficie amb un canal longitudinal. Tergit T2 sovint distintament mes curt que T3, de forma transversa, no triangular anteriorment. Hipopigi feblement esculturat, amb plecs longitudinals. Sovint sobre Tortricidae, tambe Gracillariidae, Galleridae, Nolidae, Pterophoridae i Tineidae.
Apanteles carpatus  (Say, 1836)  (gr.ater)
Sobre Tineidae, etc.


BG90: Torres de Segre, poble. , 130 m.
Iber : Oltra & Michelena (1988).

S'ha trobat en : Columba livia


Apanteles galleriae  Wilkinson, 1932  (gr.ater)
Iber : Oltra & Michelena (1988).


Apanteles hemara  Nixon, 1965  (gr.ater)
Iber : Oltra & Michelena (1988).


Apanteles xanthostigma  (Haliday, 1834)  (gr.ater)
Util per al control biologic de lepidopters tortricids rosegadors de fruits, com Pandemis heparana, Adoxophyes orana i Cacoecimorpha pronubana. Assoleix nivells de parasitisme del 30%.


BG90: Torres de Segre, poble. , 130 m.
Iber : Oltra & Michelena (1988).
Catalunya : Sarasua et.al. in Enemics naturals de plagues a Catalunya.

S'ha trobat en : Nerium oleander , Nerium oleander: afids
, Pandemis heparana , Adoxophyes orana , Cacoecimorpha pronubana


Apanteles gr. metacarpalis  (gr.metacarpalis)
Cap i mesonot amb llustre pruinos o satinat, o brillants. Ales anteriors amb metacarpus de mida variable, sovint reduit, opc. mes llarg. Ales posteriors amb marge del lobul anal recte o feblement concau, glabre o esparsament pilos, vena anal sovint curta, = 0.2-0.25x plec del lobul anal. Propodeum sense carena medial ni areola delimitada. Peciol gastral distintament estretit des de la base cap a l'apex. Tergit T2 amb camp medial sovint subtriangular, entre les sutures disposades oblicues. Hipopigi feblement esclerotitzat, amb plecs longitudinals. Ovipositor amb valves sovint =0.5-1x tibia posterior. Sobre lepidoptera Coleophoridae, Cosmopterygidae, Gelechiidae, Gracillariidae, Leucopteridae, Tortricidae, Yponomeutidae.
Apanteles bajariae  Papp, 1975  (gr.metacarpalis)
Biologia desconeguda.


Iber (Canar) : Papp, J. (1984).

Paleart.W-Macar.


Apanteles corvinus  Reinhard, 1880  (gr.metacarpalis)
= Apanteles lucidus  Szépligeti, 1896
Sobre Phyllonorycter, Leucoptera, Lyonetia, etc., sovint en rosacies.


Europa .

Paleart.


Apanteles firmus  Telenga, 1949  (gr.metacarpalis)
Sobre Tortricidae Acleris quercinana.


Europa (Fra) .


Apanteles ingenuoides  Papp, 1971  (gr.metacarpalis)
Sobre Bedellia somnulentella.


Europa (Fra) .


Apanteles metacarpalis  (Thomson, 1895)  (gr.metacarpalis)
Mida 3-3.5 (2.8) mm. Ala anterior amb metacarp de llargada variable, mes curt o mes llarg que l'estigma, pterostigma bru, amb un punt basal groguenc, setes de la cel.la submedial denses normals, separades en molt menys que el seu llarg. Tegula negra o bruna. Propodeu i tergits 1-2 llisos i pulits, opc. peciol gastral chagrinat apicalment. Peciol gastral amb amplada basal = 1.5x amplada apical, peciol llarg = 1.4-1.5x ample basal. Gaster amb tergit T2 ample = 3-3.5x llarg. Tergit T3 llarg = 1.5-1.8(1.9)x T2. Ovipositor amb beines poc mes llargues que el basitars posterior. Sobre Gelechiidae Scrobipalpa atriplicella, S.nitentella, S.obsoletella en Atriplex, S. suaedella en Suaeda, S.instabilella en Halimione, S.samadensis en Plantago, opc. Gracillariidae Caloptilia semifascia en Acer.


BF78: La Granja d'Escarp , 90 m.
BF89: Aitona, Erms , 120 m.
BF99: Utxesa, Salouet , 140 m.
BG80: Torres de Segre, Vilanova , 160 m. Torres de Segre, Vilanova , 160 m.
BG90: Torres de Segre, Vilanova , 160 m.
Iber : Jiménez et al. (1996).

S'ha trobat en : Atriplex halimus: gala Stefaniella atriplicis pet. , Atriplex halimus: gala Stefaniella trinacriae gran , Atriplex halimus , Atriplex halimus: infrutescencies , Atriplex halimus: min.tija Scrobipalpa obsoletella


Apanteles olivierellae  Wilkinson, 1936  (gr.metacarpalis)
Sobre gales de Amblypalpis olivierella en Tamarix sp.


Medit (Arg) .

Med.


Apanteles gr. obscurus  (gr.obscurus)
Ales anteriors amb metacarpus curt, sovint = 2x distancia a l'apex alar. Vena r1 dirigida cap a l'apex de l'ala. Ales posteriors amb lobul anal recte despres de la meitat, amb serell de setes uniformement disposades. Mesonot amb puntuacio densa, gruixuda i confluent, notaulos distints per la escultura rugosa. Propodeu escrobiculat, amb arrugues gruixudes, amb una areola delimitada per carenes verticals agudes, en forma de U, sense carena transversa. Tergits T1-T2 escrobiculats a rugosos. Peciol gastral de costats subparalels, sovint feblement eixamplat posteriorment, la seva superficie amb un canal longitudinal a la meitat posterior. Hipopigi feblement esculturat, amb plecs longitudinals. Sobre Pyralidae i Tortricidae. Grup amb 2 especies a la península i al continent.
Apanteles lenea  Nixon, 1976  (gr.obscurus)
Iber : Oltra & Michelena (1988).


Apanteles obscurus  (Nees, 1834)  (gr.obscurus)
CG01: Lleida, La Mitjana .
Iber : Oltra & Michelena (1988).


Apanteles gr. lacteus  (gr.lacteus)
Cap amb la part inferior distintament allargada, espai malar conspicuament llarg. = 2x ample mandibular basal. Ales anteriors amb estigma i venacio sovint blanc-lletos. Ales posteriors amb marge del lobul anal concau o recte, sense serrell de setes. Propodeu sense areola delimitada ni carena medial. Peciol gastral de costats subparalels, o eixamplat medialment. Hipopigi feblement esculturat, amb plecs longitudinals. Sobre Phycitidae i Tineidae. Grup amb 2 especies al continent.
Apanteles alazoni  Lozan, 2008  (gr.uncert)
Iber (Canar) .