BRACONIDAE
 
Presentació
Braconinae
Agathidinae
Aphidiinae
Alysiinae
     Alysiini
         Adelphenaldis
         Adelurola
         Alloea
         Alysia
         Aphaereta
         Asobara
         Aspilota
         Atopandrium
         Cratospila
         Dapsilarthra
         Dinotrema
         Eudinostigma
         Grammospila
         Grandia
         Idiasta
         Leptotrema
         Mesocrina
         Orthostigma
         Panerema
         Pentapleura
         Phaenocarpa
         Synaldis
         Syncrasis
         Tanycarpa
         Trachyusa
     Dacnusini
         Antrusa
         Aristelix
         Chaenusa
         Chorebus
         Coelinidea
         Coelinius
         Coloneura
         Dacnusa
         Epimicta
         Exotela
         Laotris
         Polemochartus
         Protodacnusa
         Sarops
         Synelix
         Trachionus
Brachistinae
Cheloninae
Doryctinae
Euphorinae
Microgastrinae
Opiinae
Acampsohelconinae
Cardiochilinae
Charmontinae
Exothecinae
Gnamptodontinae
Helconinae
Histeromerinae
Homolobinae
Hormiinae
Macrocentrinae
Miracinae
Orgilinae
Pambolinae
Rhysipolinae
Rhyssalinae
Rogadinae
Sigalphinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemŕtica > Braconidae > Alysiinae > Aspilota >

Aspilota

Aspilota sp.
Mandibules 3-dentades, dent medial aguda, les laterals lobiformes o opc. agudes, D1 opc. reduida, superficie externa llisa amb quilles febles o absents. Fosetes tentorials eixamplades, exteses fins el marge ventral de l'ull. Front amb foseta absent o present sota l'ocel medial. Antena curta, amb 13-30 artells, F2 no mes llarg que F1. Ala sovint amb 1a i 2a vena radiomedials presents, 2 cel·les radiomedials separades presents, opc. fusionades amb la 1a vena absent, pterostigma linear, no diferenciat del metacarpus, 2a seccio de la vena radial molt mes llarga que la 1a vena radiomedial , nervulus sovint postfurcal, seccio apical de la vena medial originant de la meitat o abans del canto extern de la cel·la braquial. Mesonot amb notaulos absents. Propodeu amb area medial llisa o rugosa. Gaster xic comprimit, llis, amb nomes el 1er tergit esculturat. 1er tergit de costats paralels o xic eixamplat apicalment, 1er tergit amb quilles longitudinals convergents posteriorment, i fosetes profundes a la base externa de les quilles, 2on tergit llis. Ovipositor curvat amunt. Sobre dipters Phoridae i Platypezidae. Gènere amb 13 espècies a la península, 55 al continent.


  
 





Aspilota anaphoretica  Fischer, 1973
Iber : Fischer et al. (2008).


Aspilota compressa  (Haliday, 1838)
Iber (V) : Docavo, Tormos & Fischer (2007).


Aspilota efoveolata  Thomson, 1895
Iber (Ab,Cs,Te,V) : Docavo, Tormos & Fischer (2007);
Iber (Cs,Te) : Francès & Jiménez (1989).


Aspilota extremicornis  Fischer, 1976
Iber : Fischer et al. (2008).


Aspilota flagellaris  Fischer, 1973
Iber : Fischer et al. (2008).


Aspilota flagimilis  Fischer, 1996
Iber (V) : Docavo, Tormos & Fischer (2007).


Aspilota fuscicornis  (Haliday, 1838)
CH51: Pallars Sobirà (Ainet de Besan) : Francès & Jiménez (1989).
Iber (Ab,L,Sg,Te) : Docavo, Tormos & Fischer (2007);
Iber (L,Sg,V) : Francès & Jiménez (1989).


Aspilota inflatinervis  Fischer, 1973
Iber : Fischer et al. (2008).


Aspilota insolita  (Tobias, 1962)
Iber (Te) : Docavo, Tormos & Fischer (2007).


Aspilota pitralon  Papp, 2008
Iber (Ma) .


Aspilota propedaemon  Fischer, 1996
Iber (V) : Docavo, Tormos & Fischer (2007).


Aspilota propeminima  Fischer, Tormos, Pardo & Asis, 2008
Iber (Sa) .


Aspilota ruficornis  (Nees, 1834)
Iber (Cs,M) : Docavo, Tormos & Fischer (2007).


Aspilota valenciensis  Fischer, 1996
Iber (V) : Docavo, Tormos & Fischer (2007).


Aspilota variabilis  Tobias, 1962
Iber : Fischer et al. (2008).