CHALCIDIDAE
 
Presentació
Chalcidinae
Haltichellinae
     Haltichellini
         Antrocephalus
         Aphasganophora
         Belaspidia
         Chirocera
         Euchalcis
         Haltichella
         Hockeria
         Kriechbaumerella
         Neochalcis
         Steffanisa
         Tanycoryphus
     Hybothoracini
         Lasiochalcidia
         Neohybothorax
         Proconura
         Psilochalcis
         Solenochalcidia
Dirhininae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Chalcididae > Haltichellinae > Hockeria >

Hockeria

Hockeria sp.
Antena femella llarga, filiforme, inserta bastant mes avall del marge inferior dels ulls, escap arribant a l'ocel medial, pedicel llarg >= 2x F1, anelus distint o transvers. Antena mascle mes curta, amb escap no arribant a l'ocel medial, pedicel globos, mes curt que F1, anelus indistint, fortament transvers i adnat a F1. Clipeo menut, transvers. Labre transvers, xic concau, sense carena medial. Lobul internatenal estret i prominent. Ulls mascle finament pilosos, a la femella glabrescents. Ales femella normalment amb infuscades amb 2 punts hialins, mes febles o indistints al mascle. Escutel apicalment amb 2 dents sovint curtes i no paraleles. Tergit 1er llis a la base. Femur posterior amb dent no aguda, marge extern mate, amb escultura coriacea fina. Sobre lepidoptera, opc. sobre strepsiptera. Gènere amb 7 espècies a la península, 13 al continent.


  
 Hockeria bifasciata  Walker, 1834
= Hockeria bimaculata  (Fonscolombe, 1832)
Sobre lepidopters psichids, yponomeutids i zigenids. Distribució mediterrànea.


Iber : Ceballos, G. (1956);
Iber (B,M,Z:monegros) : Askew et.al. (2001).
Iber (Canar) : Gijswijt, M.J. (1990).


Hockeria canariensis  Kirby, 1883
Iber (Canar) .

Macar.


Hockeria fumipennis  (Walker, 1871)
Biologia desconeguda. Distribució mediterrànea W.


Iber (Z:Monegros) : Askew et.al. (2001).


Hockeria magna  Boucek, 1952
Iber (M) : Pujade-Villar et.al. (1998).

Paleart.


Hockeria mengenillarum  (Silvestri, 1943)
Medit (Ita) .

Med. C-E


Hockeria singularis  Boucek, 1952
Biologia desconeguda. Distribució paleàrtica.


Iber (M,Z:Monegros) : Askew et.al. (2001).


Hockeria susterai  Boucek, 1952
Biologia desconeguda. Distribució europea S.


Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999);
Iber (Z:Monegros) : Askew et.al. (2001).


Hockeria unicolor  Walker, 1834
Mida femella 2.8-4 mm, mida mascle 1.7-2.7 mm. Cos i potes negres. Antena femella amb pedicel l/a=3, F1 l/a = 2.3, F7 subcuadrat. Antena mascle amb F1 l/a=1.75, F7 l/a=1.25. Ala femella anterior amb taca central fosca bru grisenc, amb 2 punts hialins per sota la vena estigmal, amb pels clars, apex de l'ala hiali, vena postmarginal poc mes llarga que la estigmal, molt mes curta que la marginal, ala mascle hialina o poc fumada vora la vena marginal. Torax amb interespais antre les puntures distintament esculturats, mate. Mascle amb epicnemium o carena prepectal distant de la coxa mitjana en > 0.5x el seu llarg. Femur posterior amb la dent basal tan o mes gran que la apical. Sobre lepidopters tortricids i psichids. Distribució paleàrtica W.Hockeria unicolor

BF58: Fraga, Serreta Negra , 125 m.
BF59: Fraga , 170 m. Fraga, Serreta Negra , 170 m.
BF89: Aitona, Erms , 150 m; Aitona, Erms , 140 m; Aitona, Erms , 120 m.
BF99: Sarroca , 205 m; Utxesa , 140 m. Utxesa, Salouet , 140 m.
BG80: Torres de Segre, Vilanova , 160 m; Torres de Segre, Vilanova , 160 m.
CF17: Juncosa , 790 m.
CG00: Montoliu , 165 m.
CG06: Mont-rebei , 500 m.
Iber : Gabarra, R., et al. (2013);
Iber (B,M,Z:Monegros) : Askew et.al. (2001);
Iber (B,Z) : Pujade-Villar,J. (1993);
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).

S'ha trobat en : Artemisia herba-alba: gala Rhopalomyia navasi , Quercus ilex , Quercus coccifera , Artemisia herba-alba , Artemisia herba-alba: gala Gelechiidae , Suaeda vera , Atriplex halimus
, Solanum lycopersicum: Tuta absoluta

Paleart.W


Hockeria vetusta  (Dufour, 1861)
= Euchalcis vetusta  Dufour, 1861
Biologia desconeguda. Distribució a la Vall del Ebre.


Iber (Z) : Askew, R.R. (1994);
Iber (Z:Monegros) : Askew et.al. (2001).