CYNIPIDAE
 
Presentació
Cynipidae
     Cynipini
         Andricus
         Biorhiza
         Callirhytis
         Cynips
         Dryocosmus
         Neuroterus
         Plagiotrochus
         Pseudoneuroterus
         Trigonaspis
     Diplolepidini
         Diplolepis
     Aylacini
         Aulacidea
         Aylax
         Barbotinia
         Cecconia
         Diastrophus
         Iraella
         Isocolus
         Liposthenes
         Neaylax
         Phanacis
         Timaspis
         Xestophanes
     Pediaspini
         Pediaspis
     Synergini
         Ceroptres
         Periclistus
         Saphonecrus
         Synergus
         Synophrus
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemŕtica > Cynipidae > Cynipidae > Synergus >

Synergus

Synergus sp.
Mida 0.8-4 mm, cos color negre o rogenc. Antena femella amb 14 artells, mascle amb 15 artells. Carenes frontals normalment presents, entre els ocels i les insercions antenals. Ala anterior amb cel·la radial tancada al marge. Pronot estret, amb depresions petites separades. Carena lateral pronotal normalment present. Mesoescutum amb escultura coriacia o crestes o arrugues transverses. Gaster amb tergits 2-3 fusionats en un gran segment als 2 sexes. Inquili en gales de cinipids en Quercus. Gènere amb 23 espècies a la península.


  
 Synergus apicalis  Hartig, 1841
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus clandestinus  Weld, 1952
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus crassicornis  (Curtis, 1838)
= Synergus evanescens  Mayr, 1873
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus gallaepomiformis  (Fonscolombe, 1832)
= Synergus facialis  Hartig, 1840
CG14: Noguera (Les Avellanes i Sta.Linya) : Pujade-Villar,J. (1990).
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus gallaicus  Tavares, 1920
Iber .


Synergus hayneanus  (Ratzeburg, 1833)
Mida femella 3-3.8 mm, mascle 2.7-3 mm. Cos amb cap i torax negres, gaster bru rogenc o bru fosc, femella amb part inferior de la caar rogenca, mascle amb cara enteramet rogenca, antenes groguenques, potes amb femurs negres, apex de femurs i tibies bruns o groguencs. Cara amb aresta mediana poc resaltada respecte les restants estries. Antena femella amb F1 llarg = 1.4x F2. Antena mascle amb F1 escotat al centre, eixamplat a la base i a l'apex, F1 llarg < 1.5x F2. Ala anterior amb cel·la radial curta, l/a=2 o poc mes llarga, venacio alar groguenca. Mesonot amb notaulos complerts marcats, estria medial marcada i llarga, aribant al menys a la meitat del mesoscutum. Tergit gran amb puntejat fi i dens al marge posterior, en forma de banda ampla = 1/3-1/2 del tergit, arribant a la part ventral on es molt mes estreta. Sobre Andricus hispanicus, A. quercustozae, A.coriarius, A.pictus, opc. tambe en altres gales llenyoses, emergencia en la primavera o estiud el 2on any. Mascles molt rars, amb femelles amb reproducció partenogenètica. Distribució europea-mediterranea.


CF08: Granadella , 470 m.
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Andricus hispanicus


Synergus ibericus  Tavares, 1920
Mida femella 3-3.5 mm, mascle 2.5-3 mm. Cara i torax negres, gaster rogenc o bru fosc. Antenes groc rogenc, potes bru o bru rogenc, amb part de femurs foscos. Antena femella i mascle amb 1er flagelomer poc mes llarg que el 2on. Antena mascle amb 1er flagelomer curvat al centre, eixamplat a l'apex. Front amb arestes frontals conspicues que ariben als ocels laterals. Front i vertex amb forta escultura puntejat-rugosa. Ala anterior amb cel·la radial llarga, l/a=3. Mesonot amb estria medial marcada i llarga, aribant al menys a la meitat del mesoscutum. Tergit gran amb puntejat fi i dens al marge posterior, en forma de banda ampla = 1/3-1/2 del tergit, arribant a la part ventral. Sobre Andricus hispanicus, emergencia el 2on any. Distribució ibèrica.


CF27: Albarca , 800 m.
CF39: Omells de na Gaia , 675 m.
CF49: Omells de na Gaia , 600 m.
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Andricus hispanicus

Iber.


Synergus ilicinus  Barbotin, 1972
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus incrassatus  Hartig, 1840
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus insuetus  Tavares, 1920
Iber .


Synergus lusitanicus  Tavares, 1901
Iber .


Synergus pallidipennis  Mayr, 1873
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus pallipes  Hartig, 1840
= Synergus albipes  Hartig, 1841
= Synergus nervosus  Hartig, 1840
Mida femella 1.8-2.7 mm, mascle 1.5-2.3 mm. Cos i cap negres, gaster bru negros, antenes i potes groguenques, coxes fosques. Front coriacea, sense puntejat o molt feble. Antena amb 1er flagelomer curt, a la femella < 1.5x el 2on, pedicel antenal mes llarg que ample, mascle amb 1er flagelomer xic eixamplat a la base i a l'apex. Mesosescutum amb escultura coriacea, i fines arrugues esparses. Notaulos febles, complerts, impresio medial no arriba a mig escutum. Tergit gran amb feble puntejat al marge posterior, que no arriba a la part inferior. Sobre nombrosos cinipids en Quercus, amb 2 generacions anuals, la estival sovint sobre Neuroterus quercusbaccarum, N. anthracinus i Andricus curvator sexuals, i la primaveral sovint sobre Neuroterus quercusbaccarum agama. Distribució europea, comuna.Synergus pallipes

CG06: Mont-rebei , 500 m.
CG12: Menarguens , 215 m.
CG14: Les Avellanes .
CH51: Pallars Sobirà (Ribera de Cardós) : Pujade-Villar,J. (1990).
Iber (B,L,T) : Pujade-Villar,J. (1992).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Andricus curvator fulla , Quercus faginea: gala Neuroterus quercusbaccarum agama , Quercus faginea: gala Neuroterus anthracinus agama

Eur.


Synergus physoceras  Hartig, 1843
Iber .


Synergus plagiotrochi  Nieves-Aldrey & Pujade-Villar, 1987
BF89: Aitona, Erms , 150 m; Aitona, Erms , 120 m.
BF99: Sarroca, B. Cova Bona , 300 m.
CG15: Ager , 660 m.
CG14: Noguera (Les Avellanes i Sta.Linya) : Pujade-Villar,J. (1990).
CG67: Alt Urgell (Organyà) : Pujade-Villar,J. (1990).
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).

S'ha trobat en : Quercus coccifera: gala Plagiotrochus quercusilicis sexual , Quercus coccifera: gala Plagiotrochus quercusilicis sexual en fulles , Quercus ilex: gala Plagiotrochus australis fulla , Quercus coccifera: gala Plagiotrochus panteli


Synergus reinhardi  Mayr,1873
Mida femella 3-3.7 mm, mascle 3-3.2 mm. Cos enterament negre, cara negra als 2 sexes, antenes brunes, potes negres, amb apex de femurs i part de tibies bruns. Cara amb una forta aresta mediana, que sobresurt molt entre les restants estries. Antena femella amb F1 llarg = 1.3x F2. Antena mascle amb F1 poc modificat, escotat al centre i xic eixamplat apicalment, F1 llarg < 1.5x F2. Ala anterior amb cel·la radial curta, l/a=2.2-2.4, venacio alar bru fosc. Mesonot amb notaulos complerts marcats, estria medial marcada i llarga, aribant al menys a la meitat del mesoscutum. Tergit gran amb puntejat fi i dens al marge posterior, en forma de banda ampla = 1/3-1/2 del tergit, arribant a la part ventral. Sobre Andricus hispanicus i A.viscosus, opc. tambe en altres gales llenyoses. emergencia en l'estiu del 2on any. Distribució europea.


CG06: Mont-rebei , 540 m.
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Andricus hispanicus

Eur.


Synergus ruficornis  Hartig, 1840
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus subterraneus  Giraud in Houard, 1911
= Synergus latifrons
CF37: Catalunya .
Iber (T) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus thaumacerus  (Dalman, 1823)
Iber .


Synergus tibialis  Hartig, 1840
= Synergus rotundiventris  Mayr, 1872
= Synergus erythrostomus  Hartig, 1841
Iber ;
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).


Synergus umbraculus  (Olivier, 1791)
= Synergus orientalis  Hartig, 1841
CG87: Alt Urgell (Tuixén) : Pujade-Villar,J. (1990).
Iber (B) : Pujade-Villar,J. (1992).