ENCYRTIDAE
 
Presentació
Aphycini
Cerapterocerini
Cheiloneurini
Discodini
Encyrtini
Habrolepidini
Oobiini
Psilophrydini
Quadrencyrtini
Bothriothoracini
Copidosomatini
     Copidosomatini
         Ageniaspis
         Copidosoma
         Coelopencyrtus
         Parablastothrix
         Paratetracnemoidea
Ixodiphagini
Trechnitini
Pseudorhopini
Tetracnemini
Anagyrini
Aenasiini
Ericydini
Pauridiini
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Encyrtidae > Copidosomatini > Ageniaspis >

Ageniaspis

Ageniaspis sp.
Cos robust, fosc, no o poc metalic, opc. tacat de groc. Frontovertex poc o molt mes estret que 0.5x ample del cap. Occiput amb marge agut. Antena femella inserta al nivell del marge inferior dels ulls, amb escap sovint cilindric, opc. eixamplat foliaci, funicle de 5 o 6 artells, alguns transversos, pedicel mes llarg o igual que el 1er flagelomer, clava antenal no o poc segmentada, amb 3 artells +-fusionats, clava arrodonida o opc. feblement truncada oblicuament a l'apex. Antena mascle amb funicle de 6 artells, clava 1-segmentada. Mandibules sovint 3-dentades, opc. amb 2 dents i tallant. Ala anterior hialina, amb vena marginal sovint doble llarga que ampla, opc. poc mes llarga que ampla, radial =2x marginal, postmarginal = 4x marginal, vena postmarginal distintament mes llarga que la estigmal, > 1.5x estigmal, linea calva interrumpida posteriorment per algunes setes, estigma amb sensila del uncus no disposats en cuadrat. Mesonot amb notaulos absents, mesonot reticulat o estriat. Escutel finament estriat longitudinalment, d'aparença vellutada, contrastant amb el mesonot. Gaster amb cercos situats a la base, hipopigi arribant a > 0.5x gaster. Ovipositor no exsert. Parasitoids koinobionts de larves de lepidopters minadors Yponomeutidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, amb desenvolupament poliembrionic, oviposició en l'ou. Gènere amb 3 espècies a la península, 6 al continent.


  
 Ageniaspis atricollis  (Dalman, 1820)
Sobre Argyresthia spp. i Yponomeuta sp., tambe Cydia pomonella, en rosacies.


Europa (Fra,Ita) .


Ageniaspis citricola  Logvinovskaya, 1983
Util en el control biològic del minadors dels brots dels citrics, Phyllocnistis citrella. A Canaries, amb els hivers mes suaus, s'ha aclimatat molt be i te una accio important, controlant perfectament les poblacions.


Iber .


Ageniaspis fuscicollis  (Dalman, 1820)
Mida 1-1.3mm. Cap blau fosc, torax i gater negres amb tons blavosos. Antena amb escap i pedicel negres, blanquinosos a l'apex, flagel bru groguenc. Potes amb base de femurs i tibies negrosos, apex blanquinos, tarsos blanquinosos amb ultim artell negre. Antena femella amb funicle de 6 artells, flagelomers 1-2 xic transversos, la resta subcuadrats, maça antenal entera, biselada a l'apex. Sobre lepidopters, principalment Yponomeutidae, Yponomeuta malinellus, Y.spp., Prays oleae, P.citri, etc., tambe Tortricidae Cydia pomonella, rarament Gracillariidae Phyllocnistis citrella, etc.


Iber (Gi,M,SS,T) : Mercet, R.G. (1921).

Hol.-Neotrop.


Ageniaspis mayri  (Masi, 1908)
Sobre Gracilariidae Metriochroa latifoliella, minador en fulles de Olea.


Medit (Fra,Ita) .


Ageniaspis testaceipes  (Ratzeburg, 1848)
Mida femella 0.7-0.8 mm. Cos negre, vertex i occiput blavos, base del gaster groguenca. Antena amb funicle i maça groguencs, escap i pedicel foscos. Potes blanquinoses, femur posterior i opc. tibia posterior foscos. Antena femella amb 5 artells funiculars, xic mes llarg que amples, maça apical entera, truncada oblicuament a l'apex. Antena mascle amb 6 artells funiculars. Sobre gracilarids Phyllonorycter sp., en plantes Quercus, Malus, Rubus, Salix, Populus, Alnus, etc. Distribució paleàrtica.Ageniaspis testaceipes
Ageniaspis testaceipes

BF99: Sarroca , 250 m.
CF17: Juncosa , 710 m.
CF28: Pobla de Cérvoles , 670 m.
Iber (Bi,SS) : Mercet, R.G. (1921).

S'ha trobat en : Quercus ilex: minador Phyllonorycter belotella , Quercus coccifera: minador Phyllonorycter belotella

Paleart.