ENCYRTIDAE
 
Presentació
Aphycini
Cerapterocerini
Cheiloneurini
Discodini
Encyrtini
Habrolepidini
Oobiini
Psilophrydini
Quadrencyrtini
Bothriothoracini
     Aminellina
         Cowperia
     Bothriothoracina
         Bothriothorax
         Tachinaephagus
     Coenocercina
         Cerchysiella
         Echthroplexis
         Pentacladocerus
         Trjapitzinellus
     Pseudencyrtina
         Agromyzaphagus
         Cerchysius
         Pseudencyrtus
     Lamennaisiina
         Lamennaisia
     Syrphophagina
         Helegonatopus
         Parablatticida
         Syrphophagus
     Tyndarichina
         Tyndarichus
Copidosomatini
Ixodiphagini
Trechnitini
Pseudorhopini
Tetracnemini
Anagyrini
Aenasiini
Ericydini
Pauridiini
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Encyrtidae > Bothriothoracini > Syrphophagus >

Syrphophagus

Syrphophagus sp.
Cos robust, amb tons metalics. Ulls grans, pilosos. Frontovertex ample = 0.33x ample del cap, amb puntures piliferes esparses sobre un fons reticulat. Occiput amb marge agut. Espai malar ample com el diametre transvers del ull. Mandibules amb 3 dents agudes, opc. amb 2(1) dents i tallant ample. Antenes curtes, insertes prop del marge bucal, de color uniforme, escap sovint subcilindric, opc. xic expandit distalment, pedicel mes llarg que F1, funicle amb 6 artells, poc mes llargs que amples o subcuadrats, opc. tots mes llarg que amples o be alguns transversos, clava antenal 3-segmentada, robusta, curta, arrodonida o oblicuament xic truncada a l'apex. Antena mascle amb flagelomers allargats, amb pels moderadament llargs. Ala hialina, vena marginal allargada l/a=2-5, llarga com el radius, postmarginal present, mes curta que la estigmal, linea calva oberta posteriorment. Mesonot reticulat o rugulos. Escutel triangular, xic convex, escultura no mes delicada que la del mesonot. Mesopleura no expandida. Gaster ovoide o triangular, llarg com el torax, hipopigi arribant a 0.75x gaster. Ovipositor ocult, rarament exsert. Tibia mitjana amb espero llarg com el 1er tarsomer. Tarsos 5-segmentats. Parasitoids o hiperparasitoids de Aphidoidea, Psylloidea i Syrphidae. Gènere amb 5 espècies a la península, 34 al continent.


  
 Syrphophagus subg. Syrphophagus
Cos relativament gran, 1.2-1.8mm. o mes. Antena robusta, F1 xic mes llarg que ample, F2-F4 subcuadrats, clava llarga com els 4 artells anteriors. Sovint sobre pupes de dipters Syrphidae, o sobre Diaspididae.
Syrphophagus aeruginosus  (Dalman, 1820)  (Syrphophagus)
= Microterys aeruginosus  (Dalman, 1820)
Mida femella 1.3-1.8mm, mascle 1.5mm. Mesonot verd blavos, fortament contrastant amb el escutel bronze-violeta. Potes fosques, amb genolls bru groguenc, apex de tibia anterior i posterior i casi tota la tibia mitjana bru groguenc, tibies posteriors amb apex sempre groc. Front amb puntuacions esparses. Vertex tan o mes ample que llarg. Ovipositor no o poc exsert. Sobre pupes de dipters sirfids. Distribució paleàrtica.


Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999);
Iber (Hu,M,S) : Mercet, R.G. (1921).

Paleart.


Syrphophagus herbidus  (Dalman, 1820)  (Syrphophagus)
Europa (Fra,etc.) .


Syrphophagus subg. Aphidencyrtus
Cos petit, <= 1 (1.2) mm. Antena prima, F1-F2 o F1-F3 subcuadrats o transversos, mes curts que F4-F6. Sobre Aphidoidea i Psylloidea.
Syrphophagus aphidivorus  (Mayr, 1876)  (Aphidencyrtus)
= Aphidencyrtus aphidivorus  (Mayr, 1876)
= Microterys submetallicus  Mercet, 1921
Mida femella 1 mm, mascle 0.9mm. Vertex, front i mesonot negres amb tons blavosos, marge del escutel blavos. Pronot, axiles i escutel violacis. Gaster negre amb tons violacis, blavos a la base. Antenes brunes, escap negre blavos. Potes bru negros, amb genolls, apex de tibies i tarsos groguencs. Tibia mitjana amb zona clara sovint < 0.5x tibia. Antena femella amb F1-F2 distintament mes petits que els altres artells, xic transversos, F3 subcuadrat, F4-F6 xic mes llarg que amples, clava llarga casi com els 4 artells anteriors. Antena mascle casi llarga com el cos, flagelomers tots mes llarg que amples, amb setes mes llargues que l'ample del artell, clava llarga com els 2 artells anteriors. Vertex mes estret que l'ull, tan llarg com ample. Ocels posteriors xic separats del marge de l'ull. Escutel amb escultura similar a la del mesonot, sovint mes forta. Hiperparasitoid sobre moltes espècies d'afids, via Braconidae Aphidiinae, opc. tambe parasitoid de 3er grau via Alloxysta sp. Distribució holàrtica.Syrphophagus aphidivorus

BG92: Almenar : Pons, X. (02-08-11).
CG00: Lleida : UdL (01-06-10); Montoliu , 165 m.
CG01: Lleida : Lumbierres, B. (18-05-11). Lleida : Lumbierres, B. (08-06-11). Lleida, La Mitjana : Alba, M. (17-06-11).
CG68: La Seu d'Urgell : UdL (23-07-07).
CG78: La Seu d'Urgell : UdL (16-08-10).
CG79: La Seu d'Urgell : UdL (16-08-10).
CF49: Urgell (Montblanquet) : Guerrieri et al. (2009).
Iber (Canar) : Gijswijt, M.J. (1990);
Iber (L) : Guerrieri et al. (2009);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Iber (M,S,Sg) : Mercet, R.G. (1921);
Iber (V) : Suay Cano et al. (1998).

S'ha trobat en : Quercus ilex: afids Hoplocallis pictus , Thymus vulgaris , Medicago sativa , Robinia pseudoacacia: afids Aphis craccivora , Zea mays: Aphis fabae , Torilis arvensis: afids , Punica granatum: Aphis gossypii , Catalpa bignonioides: afids Aphis gossypii , Juglans regia: Cromaphis juglandicola


Syrphophagus flavicornis  (Mercet, 1921)  (Aphidencyrtus)
= Microterys flavicornis  Mercet, 1921
Iber (M) : Mercet, R.G. (1921).


Syrphophagus hyalipennis  (Mayr, 1876)  (Aphidencyrtus)
= Microterys hyalipennis  (Mayr, 1876)
Iber (M) : Mercet, R.G. (1921).


Syrphophagus jucundus  (Mercet, 1923)  (Aphidencyrtus)
= Microterys jucundus  Mercet, 1923
Iber (M) : Mercet, R.G. (1921).


Syrphophagus mamitus  (Walker, 1837)  (Aphidencyrtus)
= Aphidencyrtus mamitus
= Microterys cantabricus  Mercet, 1921
Iber (S) : Mercet, R.G. (1921).
Catalunya : Sarasua et.al. in Enemics naturals de plagues a Catalunya.

S'ha citat en : Trechnites psyllae


Syrphophagus parvus  (Mercet, 1921)  (Aphidencyrtus)
= Microterys parvus  Mercet, 1921
BG90: Torres de Segre, poble. , 130 m.
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Syrphophagus taeniatus  (Förster, 1861)  (Aphidencyrtus)
Iber (Pt) : Japoshvili & Abrantes (2006).