EULOPHIDAE
 
Presentació
Eulophinae
     Eulophini
         Clotildiella
         Colpoclypeus
         Dahlbominus
         Dicladocerus
         Eulophus
         Hemiptarsenus
         Microlycus
         Necremnus
         Pnigalio
         Sympiesis
     Cirrospilini
         Aulogymnus
         Cirrospilus
         Diaulinopsis
         Dichatomus
         Diglyphus
         Semielacher
         Zagrammosoma
     Elachertini
         Dermatopelte
         Elachertus
         Hyssopus
         Miotropis
         Rhicnopelte
         Stenomesius
         Xanthellum
     Euplectrini
         Euplectrus
         Platyplectrus
     Elasmini
         Elasmus
Entedoninae
Ceranisinae
Entiinae
Opheliminae
Tetrastichinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemŕtica > Eulophidae > Eulophinae > Cirrospilus >

Cirrospilus

Cirrospilus sp.
Cos sovint colorit amb groc. Antena amb 2 artells funiculars, clava de 3 artells, escap mascle rarament inflat. Ala amb vena postmarginal =estigmal, estigma no allargat, o uncus proper a l'apex, vena submarginal amb 3+ setes. Mesonot amb notaulos complerts, profunds, rectes o casi, sovint arribant a la sutura escutelar a l'angle intern de l'axila, rarament curvats arribant a l'apex de l'axila. Escutel sovint amb estries submedials presents, 2 parells de setes, el 2on proper al marge posterior. Gaster subsessil. Ectoparasits de larves de minadors. Gènere amb 8 espècies a la península, 23 al continent, 130 en global.


  
 Cirrospilus brevis  Zhu, LaSalle & Huang, 2002
= Cirrospilus sp. nr.lyncus  auct.
Cos groc amb les següents parts fosques: triangle ocelar, pronot medialment, 1/3 anterior del mesoscutum, apex de l'axila, escutel opc. excepte el marge anterior, metanot, propodeu, gaster excepte una taca groga basal i l'apex. Les parts fosques son negres o brunes. Antena bruna, amb la meitat apical groga. Potes enterament grogues, opc. la coxa posterior bruna en part o majorment. Parasitoid de Phyllocnistis citrella, en Citrus sp.


Iber .


Cirrospilus curvineurus  Askew, 1965
CG12: Menarguens .
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).

S'ha trobat en : Quercus faginea: minador Stigmella roborella


Cirrospilus diallus  Walker, 1838
Mesoscutum amb lobul medial i escutel sovint enterament metalics, al menys a la femella, escapules i axiles sovint grocs. Antena femella amb flagelomer 2on distintament mes llarg que ample. Ales hialines, fila cubital de setes recta, especulum estret, tancat per sota, cel·la basal triangular, oberta per sota basalment, fila subcubital de setes curta, no arribant a la vena basal als 2 sexes. Mesoscutum amb 4(6) setes fortes, escultura del mesonot i escutel amb estries enfonsades. Propodeu amb plica lateral elevada completa a la femella, opc. feble en exemplars petits, opc. indistinta o absent als mascle, carena medial present, superficie reticulada. Sobre lepidopters minadors Phyllonorycter sp., etc., opc. tambe en curculionids i cinipids gallicoles.


BG90: Torres de Segre , 120 m.
CG12: Menarguens .

S'ha trobat en : Quercus faginea: fullaraca

ESP: Nv.r.


Cirrospilus elongatus  Boucek, 1959
Sobre lepidopters yponomeutids Prays oleae. Distribució europea S-mediterranea.


Monegros : Askew et.al. (2001).


Cirrospilus ingenuus  Gahan, 1932
= Cirrospilus quadristriatus  (Subba Rao & Ramamani, 1966)
Iber .


Cirrospilus lyncus  Walker, 1838
= Cirrospilus unifasciatus  (Förster, 1841)
Color variable, escutel i propodeu sovint negres, pronot i gaster parcialment foscos, opc. sense taques. Ales hialines, fila cubital de setes no curvada, especulum estret, obert a la part inferior, vena postmarginal = estigmal. Escultura del mesonot i escutel amb estries elevades. Escutel amb estries longitudinals, setes totes llargues. Propodeu sense plecs. Tibies grogues. Sobre lepidopters minadors Phyllonorycter, Stigmella, Nepticula, Tischeria, etc, en plantes fagacies, rosacies, betulacies, ulmacies, etc. Distribució paleàrtica.


BF89: Aitona, Central Fecsa , 90 m.
BG90: Torres de Segre .
CG06: Mont-rebei , 540 m.
CG12: Menarguens , 215 m.
CH14: Bossost , 665 m.
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Neuroterus quercusbaccarum agama , Quercus faginea , Quercus faginea: fullaraca , Quercus faginea: minador Phyllonorycter sp. , Quercus petraea , Populus nigra: fulles , Alnus glutinosa: minador Stigmella sp. , Alnus glutinosa: minadors foliars


Cirrospilus pictus  Nees, 1834
= Cirrospilus ogimae  (Howard, 1910)
Catalunya (T) : Fibla & Martinez (2000).
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).
Iber (M) : Ceballos, G. (1956).

S'ha citat en : Citrus sp.


Cirrospilus pulcher  Masi, 1911
Torax amb color groc dominant, taques fosques del torax no metaliques, color negre sovint formant bandes longitudinals al torax i franjes transverses al gaster. Coloracio tipica majorment groga amb punts a les axiles, franjes escapulars vora els notaulos, i metanot negres. Escutel femella sovint groc al menys parcialment, rarament tot negre, sovint negre al mascle. Tibies mitjanes totes grogues. Individus clars al menys amb occiput, propodeu i estries escutelars negres. Individus foscos amb color groc molt reduit al torax. Ales hialines, fila cubital de setes recta, cel·la basal triangular, especulum estret, no arribant fins 1/3 vena marginal, tancat a la part inferior, ala densament pilosa despres de l'especulum, vena postmarginal = estigmal. Mesoscutum sovint amb 6 setes, escultura del mesonot i escutel amb estries elevades. Propodeu llis o poc esculturat, sense plica lateral. Sobre lepidopters minadors Phyllonorycter sp. Util per al control biològic de minadors en pomera, trobat sobre Phyllonorycter mespilella.


CF17: Juncosa , 710 m.
Plana Ponent : Olivella,E. (1996).

S'ha trobat en : Juniperus phoenicea: arbre
, Phyllonorycter mespilella

Eur.


Cirrospilus setipes  Askew, 1982
Iber (Canar) : Gijswijt, M.J. (1990).


Cirrospilus staryi  Boucek, 1959
CF17: Juncosa , 790 m.
Iber ;
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).

S'ha trobat en : Juniperus phoenicea: arbre


Cirrospilus suaedaegallarum  Viggiani, 1971
Sobre gales de Aceria caulobia en Suaeda vera.


BF58: Fraga, Serreta Negra , 125 m.
BF99: Utxesa , 140 m. Utxesa, Salouet , 140 m.
BG90: Torres de Segre .
Iber (L) : Ribes,A. (2011).

S'ha trobat en : Suaeda vera: gala Aceria caulobia , Suaeda vera

ESP: Nov.


Cirrospilus viticola  (Rondani, 1877)
= Cirrospilus subviolaceus  Thomson, 1878
= Cirrospilus luteus  Bukovskii, 1938
= Cirrospilus unipunctus  Thomson, 1878
CG06: Mont-rebei , 500 m.
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Cirrospilus vittatus  Walker, 1838
= Cirrospilus pulcherrimus  (Mercet, 1916)
Cos amb torax i gaster grocs, amb punts foscos formant franjes longitudinals al torax i transversals al gaster, les del torax variables, la medial sovint mes ampla que les laterals, opc. interrumpides. Ales hialines, amb fila cubital de setes fortament curvada amunt, on arriba a la fila basal curta, ales molt mes amples que la llargada de la vena marginal. Cel·la basal molt estreta, casi de costats paralels a la meitat distal. Ala densament pilosa, amb pels curts i clars, especulum sovint reduit. Escultura de mesonot i escutel amb estries elevades. Escutel mes ample que llarg. Polifag, ectoparasitoid de lepidopters minadors de fulles, curculionids, dipters agromicids i himenopters tentredinids. Distribució europea.Cirrospilus vittatus
Cirrospilus vittatus

BF58: Fraga , 125 m. Fraga, Serreta Negra , 150 m.
BF59: Fraga, Serreta Negra , 300 m.
BF89: Aitona, Central Fecsa , 90 m.
CF28: Pobla de Cérvoles , 680 m.
CG12: Menarguens .
Catalunya (T) : Fibla & Martinez (2000).
Iber (A,Cs,V) : Verdú, M.J. (1991);
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).
Iber (M) : Ceballos, G. (1956).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Quercus ilex: minador Phyllonorycter belotella , Quercus faginea: minador Stigmella roborella , Populus nigra: fulles , Ephedra nebrodensis , Ephedra nebrodensis: fullaraca , Alnus glutinosa: fullaraca
, Citrus sp.