EULOPHIDAE
 
Presentació
Eulophinae
Entedoninae
Ceranisinae
Entiinae
Opheliminae
Tetrastichinae
     Tetrastichinae
         Aceratoneuromyia
         Anaprostocetus
         Apotetrastichus
         Baryscapus
         Citrostichus
         Crataepus
         Galeopsomyia
         Holcotetrastichus
         Kolopterna
         Leptocybe
         Melittobia
         Minotetrastichus
         Neotrichoporoides
         Oomyzus
         Pronotalia
         Puklina
         Quadrastichodella
         Quadrastichus
         Sigmophora
         Sphenolepis
         Stepanovia
         Tamarixia
         Tetrastichus
         Thripastichus
     Aprostocetus
         gr. pausiris
         gr. epicharmus
         gr. caudatus
         gr. lycidas
         gr. asperulus
         gr. aurantiacus
         gr. elongatus
         gr. phillyreae
         subg.Ootetrastichus
         subg.Chrysotetrastichus
         subg.Coriophagus
         subg.Argandia
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Eulophidae > Tetrastichinae > Oomyzus >

Oomyzus

Oomyzus sp.
Cos negre amb tons metalics. Antena femella sovint curta i gruixuda, amb setes normalment curtes, 3 flagelomers, no o poc mes llarg que amples, 1er sovint < pedicel, 3er sovint cuadrat a transvers, rarament allargat. Antena mascle amb 4 flagelomers, sovint el 1er transvers a cuadrat, la resta sovint no o poc mes llargs que amples, amb o sense verticils de setes llargues, escap rarament engrandit, placa ventral curta o llarga. Solc genal sovint recte. Ales anteriors amb vena submarginal amb 1(2) seta dorsal. Torax sovint curt i robust. Mesoscutum amb linea medial absent o feble, 1 fila de 2-5 setes vora els notaulos. Escutel amb linies submedials febles o absents, i 2 parells de setes. Propodeu mes llarg que el metanot, plica absent, rarament indicada posterioment. Gaster ovat, mes curt que el torax. Biologia variada, en ous, larves o pupes, sovint sobre Coleoptera, tambe Lepidoptera, Neuroptera i Diptera. Gènere amb 13 espècies al continent.


  
 Oomyzus gr. sempronius  (gr.sempronius)
Propodeu llarg = 1.5-2x (3x) metanot, sovint amb carena paraspiracular aguda, superficie mate amb reticulacio elevada forta, carena medial prima i aguda, callus amb 4-10 setes. Ales amb especulum sovint gran, extes sota la vena marginal i opc. arribant a l'estigma, especulum sovint +-obert per sota, rarament especulum petit i tancat. Tars mitja i posterior amb basitars sovint no o poc mes curt que el 2on artell. POL = 2.25-2.6x (1.75-1.9x) OOL. Gaster oval, sovint mes curt que el torax, opc. mes llarg. Antena mascle amb placa ventral = 0.6-0.72x llarg de l'escap, F4 no o poc mes llarg que ample, amb o sense verticils de setes llargues.
Oomyzus sempronius  (Erdös, 1954)  (gr.sempronius)
Mida 1-1.4 mm. Cos negre, amb tons xic metalics. Femurs negres excepte l'apex, tibies i tarsos groc testaci. Antena amb pedicel xic mes llarg que F1, flagelomers subiguals o de mida xic decreixent, l/a=1-1.3. Ales anteriors amb vena basal glabra, especulum gran, obert per sota, extes sota la vena marginal, opc. arribant a l'estigma. Propodeum llarg = 1.5-2x dorsellum, amb carenes paraspiculars presents, superficie reticulada, carena medial aguda present, callus amb 4-8 setes. Gaster xic mes curt que el torax. Endoparasid gregari de larves de Chrysopa carnea, C.flavifrons, C.ventralis, opc. tambe de Chilocorus bipustulatus. Distribució paleàrtica W.Oomyzus sempronius

BF89: Aitona, Erms , 160 m. Aitona, Erms , 160 m. Aitona, Erms , 120 m.
BF99: Sarroca , 200 m. Utxesa, Panta de Bel , 140 m.
CG01: Lleida : Lumbierres, B. (18-05-11). Lleida : Lumbierres, B. (22-06-11).
CH10: Vall de Boí , 1035 m.
Iber (L) : Ribes,A. (2011).

S'ha trobat en : Pyracantha sp.: afids , Phlomis lychnitis: infrutescencies , Silybum marianum: capitols , Carduus sp.: capitols , Pinus halepensis , Silene vulgaris: capsules , Hordeum vulgare: espigues , Tilia sp.: afids Eucallipterus tiliae

ESP: Nov.. - Paleart.W


Oomyzus gr. incertus  (gr.incertus)
Ales amb especulum reduit, tancat per sota. Mesoscutum amb linea medial absent, opc. nomes present vora l'escutel, o indicada nomes per un canvi d'escultura brillant pero no impres, rarament linea medial present. Clipeo amb marge anterior sense dents distintes, nomes amb menuts tubercles, rarament amb dents presents. Vena submarginal amb 1(2) seta dorsal. Propodeu amb callus amb 2-3 setes. Torax l/a=1.35-1.5. POL = 1.5-1.65x OOL, OOL = 2.3-2.5x OD. Tars mitja i posterior amb basitars sovint mes curt que el 2on artell. Gaster mes curt o poc mes llarg que el torax. Propodeu curt., sense carena paraspiracular, superficie brillant. Escutel amb linies submedials sovint equidistants o mes properes a les sublaterals, area medial curta i ampla. Mida 1-1.6mm.
Oomyzus incertus  (Ratzeburg, 1844)  (gr.incertus)
Mida femella 1.1-1.3 mm. Antena femella amb flagelomers poc mes llargs que amples, pedicel > F1. Antena mascle amb escap engruixit, flagel sense verticils de setes llargues. Clipeo amb 2 dents al marge anterior. Ala anterior densament pilosa, amb especulum molt petit, vena submarginal amb 1 seta dorsal, ala ciliada al marge. Mesoscutum amb linea medial absent. Escutel amb linies submedials febles. Propodeu amb reticulacio feble. Sobre curculionids Hypera sp., en plantes Trifolium i Medicago. Distribució holàrtica.Oomyzus incertus
Oomyzus incertus

BG90: Alcarras, P1 , 150 m : Pons, X. (07-08-08).
CG01: Alcoletge , 160 m.
CG68: La Seu d'Urgell : UdL (12-09-07).
Iber (L) : Ribes,A. (2011).

S'ha trobat en : Medicago sativa , Zea mays

ESP: Nov.


Oomyzus gr. gallerucae  (gr.gallerucae)
Antena mascle amb F1 reduit, subcuadrat o transvers. Ales amb especulum reduit, tancat per sota. Mesoscutum amb linea medial impresa present, distinta al menys a la meitat posterior, sovint completa. Clipeo amb marge anterior amb 2 dents distintes. Propodeu amb callus amb 2-3 setes. Vena submarginal amb 1(2) seta dorsal. Cercos amb la seta llarga = 1.3-1.5x la seguent. Torax l/a=1.2-1.25. POL = 2x OOL, OOL = 1.5x OD. Tars mitja i posterior amb basitars sovint mes curt que el 2on artell. Gaster mes llarg que el torax. Propodeu curt., sense carena paraspiracular, superficie brillant. Escutel amb linies submedials sovint equidistants o mes properes a les sublaterals, area medial curta i ampla. Cos amb tons metalics forts, blavos o verdos. Mida petita, 0.6-1.3mm.
Oomyzus sokolowskii  (Kurdjumov, 1912)  (gr.sola)
Mida 1-1.3mm. Cos amb tons metalics verd dorat a verd o blavos. Antena femella amb flagel curt i robust, flagelomers subcuadrats, F1 xic mes curt que el pedicel. POL > 2x OOL. Ales amb vena submarginal amb 1 seta dorsal, rarament amb 2 setes, especulum reduit, tancat per sota, vena marginal = 2.1-2.4x estigmal. Mesoscutum amb linea medial feble o indistinta, opc. absent. Propodeu curt, sense carena paraspiracular, de superficie brillant, callus amb 2 setes. Gaster llarg com el torax, o poc mes llarg, excepte en exemplars frescos on es xic mes llarg que cap i torax junts. Tars mitja i posterior amb basitars no o poc mes curt que el 2on artell. Sobre Plutella xylostella, o hiperparasitoid via Microgastrinae.


BF89: Aitona, Erms , 150 m.
BF99: Torres de Segre, Plans , 140 m. Torres de Segre, Plans , 140 m.
BG90: Torres de Segre, poble. , 130 m.
CG00: Montoliu .
Iber (L) : Ribes,A. (2011).

S'ha trobat en : Prunus dulcis , Silybum marianum: capitols , Brassica oleracea: lepidopters , Brassica oleracea: Plutella xylostella

ESP: Nov.