ICHNEUMONIDAE
 
Presentació
Ichneumoninae
Ichneumonini
Cryptinae
Cryptini
Phygadeuontini
Anomaloninae
Banchinae
Campopleginae
Cremastinae
Ctenopelmatinae
Diplazontinae
Mesochorinae
Metopiinae
Ophioninae
Orthocentrinae
Pimplinae
Rhyssinae
Tersilochinae
Tryphoninae
     Exenterini
         Acrotomus
         Cteniscus
         Cycasis
         Eridolius
         Exenterus
         Exyston
         Kristotomus
         Smicroplectrus
     Oedemopsini
         Hercus
         Neliopisthus
         Oedemopsis
         Thymaris
     Phytodietini
         Netelia
         Phytodietus
     Tryphonini
         Aridella
         Boethus
         Cosmoconus
         Ctenochira
         Dyspetes
         Erromenus
         Monoblastus
         Neleges
         Otoblastus
         Polyblastus
         Tryphon
     Sphinctini
         Sphinctus
Xoridinae
Acaenitinae
Adelognathinae
Agriotypinae
Brachycyrtinae
Collyriinae
Cylloceriinae
Diacritinae
Eucerotinae
Lycorininae
Microleptinae
Neorhacodinae
Oxytorinae
Paxylommatinae
Phrudinae
Poemeniinae
Stilbopinae
Orthopelmatinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Ichneumonidae > Tryphoninae > Netelia >

Netelia

Netelia sp.
Mida gran, ala 5-23 mm. Cos color palid sovint taronja brunenc, rarament bru o negre. Clipeo amb apex truncat o xic concau, sense serrell de pels. Mandibules molt torçades, nomes la part superior visible frontalment, la dent superior molt major que la inferior. Ulls i ocels engrandits, ulls amb emarginació present vora la insercio antenal, ocels tocant als ulls o casi. Carena occipital present o absent. Ales anteriors amb areoleta sovint estretament triangular, rarament absent, vena 2a recurrent amb 2 fenestres. Ales posteriors amb nervelus interceptat per sobre de la meitat. Mesonot amb notaulos febles o absents. Propodeum basalment amb el 0.65x amb estries transverses, apicalment llis, sovint amb un parell de crestes transverses postmedials. Peciol gastral llarg, estretit de l'apex a la base, espiracles situats abans de la meitat, glima present profunda a la base. Ovipositor femella curt, =1-2x alçada apical del gaster, mascle amb genitalia llarga exserta. Ungles tarsals pectinades fins l'apex. Habits d'activitat nocturna, sovint atret a la llum. Ectoparasitoids koinobionts de larves de lepidopters mitjans, en situacions exposades, que pupen al terra. Gènere amb 28 espècies a la península, 45 al continent.


  
 Netelia subg. Netelia
Ala 6-23 mm. Carena occipital normalment present i forta. Temples poc o molt convexos. Torax mat, +-puntuat, sense taques grogues definides. Mesonot amb notaulos llargs, fins al centre. Escutel amb carena lateral completa arribant a l'apex. Propodeum normalment amb fortes crestes sublaterals. Ovipositor llarg. sovint = 2x alçada apical del gaster. Ungles tarsals posteriors normals.
Netelia atlantor  Aubert, 1971  (Netelia)
Iber (Mu,S) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).


Netelia denticulator  Aubert, 1969  (Netelia)
Iber (A,V) : Mazon,Rodriguez & Bordera (2011);
Iber (S) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).


Netelia dilatata  (Thomson, 1888)  (Netelia)
= Netelia nigricans  (Kriechbaumer, 1898)
Iber .


Netelia fulvator  Delrio, 1971  (Netelia)
Iber (B,Mu,S) : Kolarov &Rey del Castillo (2011);
Iber (So,Te) .


Netelia fuscicarpus  (Kokujev, 1899)  (Netelia)
Iber .


Netelia fuscicornis  (Holmgren, 1860)  (Netelia)
Area ocelar clara o bruna. Cap arrodonit posteriorment. Ocels separats o tocant als ulls. Nervulus separat de la seccio basal en 0.4-0.7x el seu llarg.Netelia fuscicornis
Netelia fuscicornis
Netelia fuscicornis

CG00: Montoliu .
Iber (A) : Mazon,Rodriguez & Bordera (2011);
Iber (Ab,B,Bu,Co,Le,M,Mu,Sa,Te,V) ;
Iber (B,Bu,M,O,S,Z) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).

S'ha trobat en : Euphorbia serrata


Netelia infractor  Delrio, 1971  (Netelia)
Iber (S) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).


Netelia melanura  (Thomson, 1888)  (Netelia)
Iber (B,V) ;
Iber (Mu,S,Vi) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).


Netelia meridionator  Aubert, 1960  (Netelia)
Iber .


Netelia ocellaris  (Thomson, 1888)  (Netelia)
Iber .


Netelia opacula  (Thomson, 1888)  (Netelia)
Iber .


Netelia praevalvator  Delrio, 1971  (Netelia)
Iber .


Netelia rufescens  (Tosquinet, 1896)  (Netelia)
Iber .


Netelia silantjewi  (Kokujev, 1899)  (Netelia)
Iber (S) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).


Netelia testacea  (Gravenhorst, 1829)  (Netelia)
= Paniscus testaceus  Gravenhorst, 1829
Iber (A,B,Ca,Co,Ge,L,M,S,Te,V,Z) ;
Iber (Mu) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).
Lleida : Ceballos, G. (1925).


Netelia valvator  Aubert, 1969  (Netelia)
Iber (Mu,S) : Kolarov &Rey del Castillo (2011);
Iber (Te,V) .


Netelia subg. Bessobates
Carena occipital enterament absent. Escutel amb carena lateral en <= 0.5x del seu llarg. Areoleta present. Ovipositor llarg = 1x alçada apical del gaster.
Netelia cristata  (Thomson, 1888)  (Bessobates)
Iber (Lo) : Ceballos, G.;
Iber (S) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).


Netelia latungula  (Thomson, 1888)  (Bessobates)
Iber (S) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).


Netelia virgata  (Geoffroy, 1785)  (Bessobates)
Iber (B) : Ceballos, G.;
Iber (O,S) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).


Netelia subg. Paropheltes
Torax sovint amb taques grogues definides. Carena occipital present, opc. indistinta medialment. Escutel sovint amb carena lateral present basalment, arribant a < 0.7x del seu llarg. Ala anterior amb nervulus sovint postfurcal o opc. intersticial. Areoleta normalment present, rarament absent
Netelia decorator  (Seyrig, 1927)  (Paropheltes)
Iber .


Netelia elevator  Aubertm, 1971  (Paropheltes)
Iber .


Netelia lineolata  (Costa, 1883)  (Paropheltes)
Iber .


Netelia longipes  (Brauns, 1889)  (Paropheltes)
Iber .


Netelia millieratae  (Kriechbaumer, 1897)  (Paropheltes)
Iber .


Netelia nervulator  Aubert, 1971  (Paropheltes)
Iber .


Netelia ornata  (Vollenhoven, 1873)  (Paropheltes)
Iber (A) : Mazon,Rodriguez & Bordera (2011);
Iber (CR,M,V) .


Netelia thomsonii  (Brauns, 1889)  (Paropheltes)
Iber .


Netelia subg. Prosthodocis
Ala 10-18 mm. Carena occipital present o absent. Temples fortament convexes. Ala anterior amb areoleta present, nervulus intersticial o antefurcal. Torax sense taques grogues definides. Mesonot amb notaulos llargs, fins al centre. Escutel amb carena lateral sovint present completa, opc. absent. Ovipositor llarg. sovint = 2x alçada apical del gaster. Ungles tarsals anteriors i mitjanes del mascle molt densament pectinades, les posteriors normals.
Netelia cf-japonica  (Uchida, 1953)  (Prosthodocis)
CG36: Biscarri .


Netelia punctator  Delrio, 1971  (Toxochiloides)
Iber (M) : Kolarov &Rey del Castillo (2011);
Iber (Te,V) .


Netelia nigricarpus  (Thomson, 1888)  (Parabates)
Iber (B) : Kolarov &Rey del Castillo (2011).