ICHNEUMONIDAE
 
Presentació
Ichneumoninae
Ichneumonini
Cryptinae
Cryptini
Phygadeuontini
Anomaloninae
Banchinae
Campopleginae
Cremastinae
Ctenopelmatinae
Diplazontinae
Mesochorinae
Metopiinae
Ophioninae
Orthocentrinae
Pimplinae
Rhyssinae
Tersilochinae
Tryphoninae
Xoridinae
     Xoridinae
         Ischnoceros
         Odontocolon
         Xorides
Acaenitinae
Adelognathinae
Agriotypinae
Brachycyrtinae
Collyriinae
Cylloceriinae
Diacritinae
Eucerotinae
Lycorininae
Microleptinae
Neorhacodinae
Oxytorinae
Paxylommatinae
Phrudinae
Poemeniinae
Stilbopinae
Orthopelmatinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Ichneumonidae > Xoridinae > Odontocolon >

Odontocolon

Odontocolon sp.
Cos cilindric o poc aplanat. Mandibules amb 2 dents subiguals. Pronot lateralment amb epoemia absent o feble. Antena femella sense sensila subapical. Peciol gastral estret basalment i eixamplat apicalment, curvat al centre. Tergit 2on sense estries basals, tergits 1-2 pulits, llisos o puntuats, opc. mates. Ovipositor llarg, valva ventral amb dents apicals. Femur posterior engruixit, ventralment amb una dent forta medial. Els mascles amb propodeum mes llarg i aplanat, resultant amb area peciolar mes reduida, espines propodeals mes curtes, gaster sovint negre. Sobre coleopters xilòfags, en fusta morta. Gènere amb 3 espècies a la península, 10 al continent.


  
 Odontocolon gr. mellipes  (gr.mellipes)
Cos cilindric o opc. aplanat i allargat. Gaster sovint negre, opc. rogenc. Ales ben desenvolupades, ramellus curt o absent. Metapleura i propodeum amb puntures fines o poc gruixudes, rarament rugulos. Peciol gastral sovint amb arrugues o estries fines irregulars i/o finament puntuat, no fortament puntutat o estriat. Femur posterior sovint amb una estria longitudinal al costat distal de la dent ventral, estria de perfil concau o casi recte, dent llarga = 0.7x ample basal del femur. Tibia mitjana femella amb una profunda estria oblicua al costat posteroventral, tibies i tarsos sense pels llargs suberectes.
Odontocolon dentipes  (Gmelin, 1790)  (gr.mellipes)
= Odontocolon pinetorum  (Thomson, 1877)
Cos i gaster negres, potes rogenques, negres a la base, flagel antenal negre. Tibia mitjana femella amb estria oblicua present. Ovipositor llarg com el cos.


Iber .

Paleart.-Orient.


Odontocolon spinipes  (Gravenhorst, 1829)  (gr.mellipes)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Odontocolon thomsoni  (Clément, 1938)  (gr.cilipes)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).