PROCTOTRUPIDAE
 
Presentació
Proctotrupidae
     Serphini
         Codrus
         Exallonyx
         Paracodrus
         Phaenoserphus
         Phaneroserphus
         Proctotrupes
     Cryptoserphini
         Brachyserphus
         Cryptoserphus
         Tretoserphus
     Disogmini
         Disogmus
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemŕtica > Proctotrupidae

Proctotrupidae


PROCTOTRUPIDAE

Cos petit, 3-6 mm, sovint negre. Antena normalment amb 13 artells, escap curt, geniculada o no, inserta lluny del clipeo al mig de la cara, no sobre una prominencia. Ala anterior venacio molt reduida, pterostigma present, 1 sola cel·la tancada, costal, estreta i llarga, rarament amb vena estigmal acabada lliure. Ala posterio sense cel·les tancades. Pronot arriba a les tegules, acanalat per rebre el femur. Costats gaster normalment arrodonits. Ultim tergit i esternit oposats. Tibia anterior 1 espero. Trocanters posterior 1. Ovipositor sovint llarg. Sobre larves de coleopters i dipters, sovint ocults en terra o en fongs. Familia amb 7 gèneres i 50 espècies a la península.


     
 
  Exallonyx pallidistigma