PTEROMALIDAE
 
Presentació
Pteromalinae
Pteromalini
Miscogasterinae
     Miscogasterini
         Ammeia
         Blascoa
         Glyphognathus
         Halticoptera
         Halticopterina
         Harrizia
         Ksenoplata
         Lamprotatus
         Merismus
         Miscogaster
         Rhicnocoelia
         Seladerma
         Sphaeripalpus
         Thinodytes
         Yusufia
     Sphegigasterini
         Cryptoprymna
         Cyrtogaster
         Notoglyptus
         Sphegigaster
         Syntomopus
         Toxeuma
Asaphinae
Ceinae
Cerocephalinae
Cleonyminae
Colotrechninae
Diparinae
Eunotinae
Macromesinae
Neodiparinae
Ormocerinae
Pireninae
Spalangiinae
Otitesellinae
Epichrysomallinae
Sycoryctinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemŕtica > Pteromalidae > Miscogasterinae > Lamprotatus >

Lamprotatus

Lamprotatus sp.
Cos mida sovint 3-4 mm. Clipeo amb dents asimetriques, medialment amb una incisio profunda. Antena femella amb 6-7 artells funiculars, sensila curta en 2-4 (1) files, clava apical de 2-3 artells. Ala amb especulum gran, cel·la basal oberta per sota, vena absal pigmentada casi fins el parastigma, especulum obert per sota, estigma sovist gran, amb marge inferior bilobat, vena postmarginal mes llarga que la marginal. Pronot arrodonit-pendent, sense collar diferenciat. Escutel amb una traça de impresio longitudinal medial a la base, area frenal llisa i brillant, amb costules longitudinals gruixudes, opc. xic reticulada als costats. Peciol gastral esculturat, transvers a subcuadrat o rarament allargat, peciol sovint amb una cresta transversa anteriorment. Sobre dipters Agromyzidae, Muscidae, Anthomyiidae, etc. Gènere amb 1 espècie a la península, 24 al continent.Lamprotatus annularis  (Walker, 1833)  (Lamprotatus)
Sobre Rumex acetosa, Stellaria media.


CH10: Vall de Boí , 1035 m.
Iber (M) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).


Lamprotatus truncatus  (Fonscolombe, 1832)  (Skeloceras)
= Lamprotatus mirabile  Delucchi, 1955
Mida 3.2 mm. Potes amb femurs mitjans i posteriors amb 2/3 basals negres. Antena amb escap < diametre transvers de l'ull, escap l/a=2.6-2.7, F7 mes llarg que ample, distintament separat de la clava. Fosa oral ample = 3.5x espai malar, espai malar llarg = 0.33x alt de l'ull. Ala posterior amb cel·la costal sense o amb poques setes a la part distal. Mesoscutum amb puntures piliferes indistintes. Propodeu gruixudament reticulat, sense carena submedial, opc. amb carenes oblicues indicades, o carena indicada i bifurcada a la base. Peciol gastral amb part esculturada transversa, amb 1-3 setes als costats, marge anterior en carena curvada elevada. Sobre dipters Antomyiidae Pegomya cirsicola, P.nigricornis, Hylemya sp., Delia sp., en plantes Cirsium sp., Rumex sp., etc. Distribució paleàrtica W.


Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).