PTEROMALIDAE
 
Presentació
Pteromalinae
Pteromalini
     Pteromalini
         Ablaxia
         Anogmus
         Apelioma
         Arthrolytus
         Caenacis
         Catolaccus
         Cecidostiba
         Chlorocytus
         Coelopisthia
         Conomorium
         Cyclogastrella
         Dibrachoides
         Dibrachys
         Eulonchetron
         Eumacepolus
         Hobbya
         Holcaeus
         Isocyrtus
         Kaleva
         Lampoterma
         Lariophagus
         Leptomeraporus
         Makaronesa
         Meraporus
         Mesopolobus
         Metastenus
         Muscidifurax
         Nasonia
         Nephelomalus
         Peridesmia
         Phaenocytus
         Pseudocatolaccus
         Psilocera
         Psilonotus
         Psychophagus
         Pteromalus
         Rohatina
         Sceptrothelys
         Spilomalus
         Spintherus
         Stenomalina
         Stinoplus
         Thureonella
         Trichomalopsis
         Trichomalus
Miscogasterinae
Asaphinae
Ceinae
Cerocephalinae
Cleonyminae
Colotrechninae
Diparinae
Eunotinae
Macromesinae
Neodiparinae
Ormocerinae
Pireninae
Spalangiinae
Otitesellinae
Epichrysomallinae
Sycoryctinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Pteromalidae > Pteromalini > Mesopolobus >

Mesopolobus

Mesopolobus sp.
Antena inserta per sota de la meitat de la cara, sovint al nivell del marge inferior dels ulls. Antena amb 2-3 segments anulars, 1er flagelomer poc o bastant mes curt que el pedicel, flagelum no clavat, segments no transversos. Ulls glabrescents. Occiput no marginat. Ales amb especulum glabre i serell marginal present, vena postmarginal major que la estigmal Pronot amb collar marginat, amb carena aguda o indistinta, superficie sense franja llisa. Notaulos incomplerts. Propodeu sovint llis, plica sovint present, sense nucha reticulada. Mesepimeron normalment llis i brillant en part per dalt, rarament tot reticulat. Gaster sèsil, mes curt o mes llarg que el torax. Tibia mitjana als mascles opc. engrandida, opc. tambe el basitars. Sobre Cecidomyiidae, Cynipidae, etc. Gènere amb 32 espècies a la península, 65 al continent.


  
 Mesopolobus subg. Sturovia
Ales femella amb vena marginal curta = 1.1-1.2x estigmal, al mascle = 1-1.2x estigmal. Clipeo femella estriat, clipeo i cara mascle estriats. Potes amb femurs normalment negres, tibies +-infuscades. Antena femella amb 3 artells anulars. Gaster femella amb hipopigi acabant als 2/3. Gaster mascle sense taques clares. Mascles amb fosa oral = 1.8x espai malar. Sobre Cynipidae en Quercus.
Mesopolobus tarsatus  (Nees, 1834)  (Sturovia)
= Mesopolobus squamifer  (Thomson, 1878)
= Sturovia tenuicornis  Boucek, 1961
Mida femella 1.3-1.8mm. Sobre cinipids Andricus burgundus, A.curvatus, Plagiotrochus quercusilicis, en plantes Quercus ilex, Q.suber, Q.faginea, Q.pyrenaica. Distribució europea.


CF08: Els Torms .
Catalunya (Gi,L) : Pujade-Villar,J. (1999).
CG22: Noguera (Bellmunt d'Urgell) : Pujade-Villar,J. (1990).
Iber (Gu,M,Sa) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Neuroterus aprilinus sexual aments

CAT: c


Mesopolobus subg. Xenocrepis
Antena amb 3 artells anulars. Cap femella amb genes convergent fortament cap a la fosa oral, fosa oral estreta = 1.5x espai malar, al mascle = 1.5-1.7x espai malar. Ala femella amb vena marginal curta = 1.25-1.5x estigmal, al mascle = 1.2-1.4x estigmal, vena postmarginal sovint xic mes llarga que la marginal, vena marginal opc. engruixida al mascle. Collar pronotal no distintament marginat, arrodonit. Mesoscutum amb algunes puntures piliferes distintes, febles. Mascle amb cllipeo i cara reticulats, no estriats. Sovint sobre curculionids Ceutorhynchinae.
Mesopolobus incultus  (Walker, 1834)  (Xenocrepis)
Sobre curculionids, apionids, Bruchophagus, en plantes Trifolium, Plantago, Capsella. Distribució paleartica W.


Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Monegros : Askew et.al. (2001).

Paleart.W


Mesopolobus morys  (Walker, 1848)  (Xenocrepis)
Sobre curculionids Ceutorhynchus sp., Apion sp., en plantes Brassica napus, Lepidium draba, , cruciferes. Distribució holàrtica.


Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Monegros : Askew et.al. (2001).

Hol.


Mesopolobus trasullus  (Walker, 1839)  (Xenocrepis)
= Mesopolobus roseni  Graham, 1984
Biologia desconeguda, posiblement sobre Ceutorhynchinae. Distribució europea.


Monegros : Askew et.al. (2001).


Mesopolobus subg. Ahlbergiella
Antena inserta alta a la cara als 2 sexes, per sobre del marge inferior dels ulls, casi tan prop del ocel medial que del clipeo, 3er anelus xic engrandit. Antena mascle llarga, pedicel + flagel > ample del cap, flagel prim, flagelomers allargats excepte l'ultim subcuadrat. Fosa oral femella estreta = 1.7x espai malar. Ala femella amb vena marginal llarga = 2x radial, al mascle = 2.2-2.7x estigmal.
Mesopolobus aequus  (Walker, 1834)  (Ahlbergiella)
Mida 2-2.5 mm. Antena groc testaci, potes groguenc clar, excepte les coxes. Antena inserta alta a la cara, per sobre del marge inferior dels ulls, casi tan prop del ocel medial que del clipeo, amb 3 artells anulars, el 3er engrandit en individuos grans. Cavitat oral estreta, = 1.7x espai malar. Ala anterior femella amb vena marginal casi = 2x radial. Pronot amb el pendent anterior transversament estriat, el marge anterior no agudament definit. Propodeu amb carena medial i plica complerts, nucha estreta. Larva depredadora, sobre ous i larves en plantes herbacies. Femelles hivernants, en arbres i opc. en interiors. Distribució holàrtica.


Iber (Canar) : Koponen & Askew (2002).
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Monegros : Askew et.al. (2001).

Hol.


Mesopolobus subg. Mesopolobus
Antena femella amb 2(3) artells anulars i 6(5) funiculars, antena inserta baixa a la cara. Mascles amb penultim palpomer maxilar conspicuament dilatat, espatulat, groc.
Mesopolobus gr. sericeus  (gr.sericeus)
Antena femella amb 2(3) artells anulars i 6(5) funiculars, el 3er artell amb sensila o sense, cuadrat o xic transvers, sovint > 0.5x F1. Cap femella sovint poc transvers, a/l=1.8-2. Clipeo amb marge anterior forta o feblement emarginat. Ulls femella grans, separats per no mes del seu llarg. Ala femella amb vena marginal = 2-2.3x (1.8x) estigmal, rarament mes curta. Pronot amb coll estret, clarament menor que OOL. Mesoscutum sense puntures piliferes. Gaster femella mes llarg que cap i torax junts, hipopigi amb apex situat a 0.5x del gaster o poc mes enlla. Mascles sovint amb penultim palpomer maxilar conspicuament dilatat, espatulat, groc. Cap mascle en vista dorsal poc transvers, ample/llarg =1.6-1.8. Antena mascle tota groga, amb 2 artells anulars. Sovint asociats amb cinipids en Quercus.
Mesopolobus cabrerai  Kieffer, 1899  (gr.sericeus)
Iber .


Mesopolobus fasciiventris  Westwood, 1833  (gr.sericeus)
Sobre gales de Andricus, Aphelonyx, Biorhiza, Chilaspis, Cynips, Neuroterus, Pediaspis, o Trigonaspis, o be en Anthonomus / Curculionidae, Cheilosia / Syrphidae, en plantes Quercus faginea, Q.humilis, Q.robur o Medicago sp. Distribució holàrtica.


Catalunya (B,T) : Pujade-Villar,J. (1999).
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003);
Iber (M,Sa) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).


Mesopolobus juniperinus  V.Rosen, 1958  (gr.sericeus)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Mesopolobus maculicornis  (Giraud, 1863)  (gr.sericeus)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Mesopolobus sericeus  (Forster, 1770)  (gr.sericeus)
= Mesopolobus jucundus  (Walker, 1834)
Femella: Antena amb 2 segments anulars i 6 funiculars. Mascle: Penultim palpomer maxilar conspicuament dilatat, espatulat, groc. Clipeo profundament emarginat. Cap en vista dorsal poc transvers, ample/llarg =1.6-1.8. Flagelum amb 2 anulars i 6 funiculars, tot groc. Tibia mitjana sense prolongacio triangular. Ala anterior groguenca, no infuscada. Sobre gales de Andricus, Aphelonyx, Biorhiza, Cynips, Diplolepis, Neuroterus, en plantes Quercus faginea, Q.petraea, Q.robur o Rosa sp. Distribució europea.


CG13: Os de Balaguer .
CG14: Les Avellanes .
Catalunya (B) : Pujade-Villar,J. (1999).
Iber (M,Sa) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Andricus hispanicus , Quercus faginea: gala Neuroterus anthracinus agama

CAT: c


Mesopolobus gr. maculipennis  (gr.maculipennis)
Genes llargues casi com l'alçada de l'ull. Ales anteriors sovint amb fimbria marginal absent, sovint amb taques fosques, vena marginal poc mes llarga que la estigmal. Propodeu amb plica lateral present.
Mesopolobus arcanus  Askew, 1997  (gr.maculipennis)
Mida femella 1.7-2.6mm., mascle 1.4-2mm. Femella amb cap i torax blau negros, gaster purpura negros, escap i pedicel testacis, flagel bru, femurs bru a negros, tibies estacies a brunes. Mascle amb cap i torax verd, gaster purpura negros, escap testaci, pedicel bru fosc dorsalment, clar ventralment, flagel bru, potes testacies amb femurs bruns. Antena femella amb 2 artells anulars transversos, F1 l/a = 1-2, F3-F4 subcuadrats, F6 xic transvers. Ala anterior femella poc o molt infumada entre la vena marginal i estigmal, feblement al mascle, vena marginal curta, =1.1x estigmal, vena basal sovint glabra, ala amb serrell molt curt, absent anteriorment. Cap dorsalment a/l = 2.3. Pronot amb collar arrodonit, no marginat. Propodeu amb plica lateral incompleta, area medial llisa. Gaster femella amb hipopigi acabant a la meitat. Sobre Blascoa ephedrae, en llavors de Ephedra sp.


BF78: La Granja d'Escarp , 90 m. La Granja d'Escarp , 75 m.
CG00: Montoliu , 165 m.
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Ephedra distachya: llavors , Ephedra fragilis: llavors

Ibèric:Monegr.


Mesopolobus flaviclavatus  (Ferrière, 1952)  (gr.maculipennis)
Iber : Garrido & Nieves-Aldrey (1990).
Monegros : Askew et.al. (2001).


Mesopolobus maculipennis  (Mercet, 1923)  (gr.maculipennis)
= Mesopolobus blascoi  Askew, 1993
Mascle amb antena amb escap i flagel groc, maça fosca, groguenca a l'apex, potes grogues amb coxes fosques, tegules grogues. Antena mascle amb 1er artell anular transvers, els 2-3 subcuadrats. Mascle amb genes casi tan llargues com el diametre llarg de l'ull. Ales mascle amb cilis marginals absents, amb una taca fumada gran central, vena marginal poc mes llarga que la estigmal, vena postmarginal curta. Collar pronotal curt medialment. Propodeu amb area central delimitada per 2 quilles laterals flexuoses, i una quilla central curta, bifurcada a l'apex. Gaster mascle amb tergits 1-4 groguencs. Tibies mitjanes mascle no expandides, amb espero apical llarg com el basitars. Sobre gales de cecidomids Stefaniola salsolae i S.bilobata, en Salsola vermiculata. Distribució ibérica.Mesopolobus maculipennis

BF89: Aitona, Erms , 120 m.
CF09: Aspa , 240 m.
CG00: Montoliu .
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).
Iber (M) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Fraxinus angustifolia , Pistacia lentiscus , Salsola vermiculata: infrutescencies

ESP: r. - Iber.


Mesopolobus meridionalis  Garrido & Nieves Aldrey, 1996  (gr.maculipennis)
Sobre cecidomids Rhopalomyia baccarum en Artemisia herba-alba. Distribució iberica.


Iber (M) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).

ESP: r. - Iber.


Mesopolobus szelenyii  Boucek, 1974  (gr.maculipennis)
Femella amb torax violaci fosc, femurs i tibies metalics infuscats. Antena femella amb 3 artells anulars i 5 funiculars, pedicel + flagel = 0.7x ample del cap. Femella amb cap relativament ample. Marge anterior del clipeo feblement emarginat medialment. Ala femella amb una franja fumada per sota del parastigma, vena marginal = 1.3-1.6(1.7)x estigmal, vena postmarginal curta. Gaster femella l/a=1.7, xic mes llarg que cap i torax junts, apex del hipopigi situat a 1/2 del gaster o poc mes. Sobre gales de cecidomids Stefaniola salsolae i S.bilobata, en Salsola vermiculata, tambe en Halodiplosis sp., Jaapiella sp., Kochiomyia sp., Stefaniella sp., Stefaniola sp.. Distribució Monegres-Canaries-Ucrania-AsiaC.Mesopolobus szelenyii
Mesopolobus szelenyii
Mesopolobus szelenyii

BF88: Seros , 220 m.
BF89: Aitona, Erms , 120 m. Aitona, Erms , 120 m. Aitona, Erms , 160 m; Aitona, Erms , 140 m; Aitona, Erms , 120 m.
BF98: Torrebeses, Cr.Granadella , 365 m.
BF99: Sarroca , 190 m. Utxesa, Km.19 , 140 m. Utxesa, Salouet , 140 m.
BG80: Torres de Segre, Vilanova , 150 m.
BG90: Torres de Segre . Torres de Segre, Vilanova , 130 m.
CF09: Aspa , 240 m.
CG00: Alfes, Timoneda . Montoliu .
Iber (M) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Salsola vermiculata: gala Stefaniola salsolae , Salsola vermiculata: gala Stefaniola bilobata , Lygos sphaerocarpa , Artemisia herba-alba , Olea europaea , Salsola vermiculata , Salsola vermiculata: infrutescencies , Salsola vermiculata: Coleophoridae , Atriplex halimus , Atriplex halimus: infrutescencies , Rhamnus lycioides

Paleart.


Mesopolobus gr. graminum  (gr.graminum)
= Mesopolobus subg. Platyterma
Antena femella amb 3(2) artells anulars i 5(6) funiculars, el 3er artell amb o sense sensila, transvers, ample casi = 2x llarg, sovint < 0.5x F1. Cap poc transvers. Clipeo amb marge anterior truncat o feblement emarginat. Ulls femella relativament petits, separats per 1.1-1.2x el seu llarg. Ala femella amb vena marginal = 2-2.3x (1.8x) estigmal, rarament menor. Torax allargat, l/a=1.6-1.7. Mesoscutum sense puntures piliferes. Gaster femella mes curt o mes llarg que cap i torax junts. Apex del hipopigi sovint situat a 0.66-0.75x gaster, opc. molt prominent, o be situat a la meitat. Asociats sovint amb graminies.
Mesopolobus graminum  (Hardh, 1950)  (gr.graminum)
Mida femella 2-3 mm. Fem: Escap llarg com l'ull, arribant a la base del ocel medial. 3er artell anular transvers, < 1/2 flagelomer 1er. Flagel poc claviforme, flagelomer 1er subcuadrat, llarg = 2on, clava l/a>=1.7, llarga = 3 flagelomers anteriors. Espai malar >= 1/2 ull. Ala anterior amb vena marginal llarga =2-2.2x estigmal, vena postmarginal > 0.75x marginal. Mesonot sense punts pubescents. Propodeu amb escultura feble, carena medial distinta i aguda. Gaster l/a>=2, llarg >= cap i torax junts, hipopigi situat a 1/2 gaster. Masc: Antena inserta a nivell del marge inferior de l'ull, amb escap mes curt que l'ull, pedicel llarg l/a=2 en vista dorsal, flagel amb coloracio uniforme, amb 3 artells anulars transversos i 5 funiculars. Clipeo feblement emarginat. Ala anterior amb vena marginal llarga =1.6-2.2x la estigmal, vena postmarginal <=marginal. Pronot amb collar pronotal curt. Gaster sense taques grogues. Habitat sobre graminies, sobre euritomids Tetramesa o hiperparasit, opc. predador en ous d'homopters en graminies. Distribució europea.Mesopolobus graminum

BF78: La Granja d'Escarp , 90 m.
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).

S'ha trobat en : Brachypodium retusum: tiges

ESP: r


Mesopolobus laticornis  (Walker, 1834)  (gr.graminum)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Monegros : Askew et.al. (2001).


Mesopolobus nobilis  (Walker, 1834)  (gr.graminum)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Mesopolobus prasinus  (Walker, 1834)  (gr.graminum)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Mesopolobus gr. tibialis  (gr.tibialis)
= Mesopolobus subg. Platymesopus
Antena femella amb 2-3 artells anulars i 5-6 funiculars, el 3er artell amb o sense sensila. Marge inferior del toruli antenal al nivell del marge inferior dels ulls, el toruli doble lluny de l'ocel medial que del marge del clipeo. Cap femella fortament transvers, a/l=2.2-2.4. Torax sovint curt l/a=1.5. Mesoscutum sovint transvers, a/l=1.6-1.8, amb puntures piliferes entre reticulacio. Gaster femella mes curt o poc mes llarg que cap i torax junts, hipopigi amb apex sovint arribant a 0.75x gaster., opc. fins la meitat. Mascles amb tibia mitjana expandida i aplanada, poc o molt.
Mesopolobus fuscipes  (Walker, 1834)  (gr.tibialis)
Femella amb potes enfosquides, femurs majorment foscos, tibies infuscades. Sobre cinipids Neuroterus, Andricus, Cynips.


Iber (Canar) : Koponen & Askew (2002);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Mesopolobus tibialis  (Westwood, 1833)  (gr.tibialis)
Femella: Cap en vista dorsal fortament transvers, a/l=2.2-2.4. Antena amb 2 segments anulars i 6 funiculars, el 3er artell igual o xic mes curt que el 4rt, amb sensila. Gaster igual o mes curt que cap i torax junts. Mascle: Antena amb flagel groc, ultims flagelomers marcats de negre al menys per sobre, clava gran, negra, subobtusa apicalment, l/a<1.5. Flagelomer 3er no o poc mes curt que el 4rt i sovint amb sensila. Antena amb flagelomer 7e subcuadrat, xic mes llarg que el 6e i 8e, el 8e a/l<2. Tibia mitjana conspicuament expandida, l/a<=4, aplanada, amb una callositat circular negra a l'apex al marge extern. Tibia anterior expandida i aplanada, l/a=4. Sobre gales de Andricus, Biorhiza, Ceroptres, Cynips, Neuroterus, Plagiotrochus, Synergus o Trigonaspis, o gales de Kaltenbachiola/Cecidomyidae, en plantes Quercus sp., etc. Distribució europea.Mesopolobus tibialis
Mesopolobus tibialis

CF08: Els Torms .
CG06: Mont-rebei , 500 m; Mont-rebei , 540 m.
CG12: Menarguens .
CG13: Os de Balaguer .
Catalunya (B,T) : Pujade-Villar,J. (1999).
Iber (B) : Pujade-Villar & Ros-Farré (1998);
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003);
Iber (M,Sa) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Neuroterus quercusbaccarum agama , Quercus faginea: gala Neuroterus albipes agama , Quercus faginea: gala Neuroterus quercusbaccarum sexual , Quercus faginea: fullaraca , Buxus sempervirens

CAT: c. - Eur.


Mesopolobus gr. amaenus  (gr.amaenus)
= Mesopolobus subg. Amblymerus
= Amblymerus sp.
Antena femella amb 3(2) artells anulars i 5(6) funiculars, el 3er artell amb o sense sensila. Antena inserta baixa a la cara, el toruli al nivell del marge inferior de l'ull, el toruli doble lluny de l'ocel medial que del marge del clipeo. Cap femella en vista dorsal fortament transvers, a/l=2.2-2.4. Clipeo amb marge anterior poc o molt emarginat medialment, opc. subtruncat. Ala femella amb vena marginal sovint curta, = 1.4-1.6x (1.7x) estigmal, opc. mes llarga. Pronot amb collar llarg o curt. Mesoscutum sovint sense puntures piliferes. Gaster femella mes curt o mes llarg que cap i torax junts, hipopigi amb apex sovint arribant a 0.5x gaster. Gaster mascle sovint amb una banda transversa groga subbasal, o un punt groc distint
Mesopolobus adrianae  Gijswijt, 1990  (gr.amaenus)
Iber (Canar) : Gijswijt, M.J. (1990).

Med.-Macaron.


Mesopolobus amaenus  (Walker, 1834)  (gr.amaenus)
Mascle: Clipeo bastant emarginat. Flagel antenal groc, sovint amb el 6e artell fosc, l'antepenultim, opc. tambe el 5e o el 7e, rarament tot groc, maça antenal infuscada o fosca del tot, 3er flagelomer sovint similar al 4rt, llavors amb 2 anulars i 6 funiculars, opc. 3 anulars. Antena inserta baixa a la cara, el toruli al nivell del marge inferior de l'ull. Vena marginal =1-2.2x la estigmal, no inflada, prima, l/a>6. Collar pronotal llarg, medialment = 1/6-1/4 del mesoscutum. Gaster sovint amb una banda o punt grocs. Tibia mitjana no expandida ni aplanada, l/a>6. Femur anterior sovint amb un punt fosc a la base. Sobre gales de cinipids Andricus, Biorhiza, Diplolepis, Plagiotrochus, Neuroterus, Synergus o Trigonaspis, o gales de cecidomids Dryomyia lichtensteini, D. circinnans., en plantes Quercus ilex, Q.faginea, Q.pyrenaica o Q.robur. Distribució paleàrtica.Mesopolobus amaenus
Mesopolobus amaenus
Mesopolobus amaenus

CG00: Montoliu .
CG06: Mont-rebei , 540 m.
CG12: Menarguens .
CG13: Castelló de Farfanya , 340 m.
Catalunya (B) : Pujade-Villar,J. (1999).
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003);
Iber (M,Sa) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999);
Iber (Sa) : Garrido & Nieves-Aldrey (1990).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Andricus curvator fulla , Quercus faginea: gala Neuroterus quercusbaccarum agama , Quercus ilex: gala Dryomyia lichtensteini , Quercus faginea: fullaraca , Ephedra distachya: coccids

CAT: c. - Paleart.


Mesopolobus aspilus  (Walker, 1835)  (gr.amaenus)
Cos amb cap i torax bronze o verd. Antena femella amb 3 artells anulars i 5 funiculars, pedicel + flagel llargs = ample del cap. Antena mascle amb funicle antenal groc, sovint xic infuscat a la base. Clipeo femella amb marge anterior feblement emarginat medialment. Ala anterior hialina, femella amb vena marginal = 1.3-1.6(1.7)x estigmal, mascle amb vena marginal <= 1.5x estigmal. Gaster femella xic mes llarg que cap i torax junts, l/a > 2, apex del hipopigi situat a 1/2 gaster o poc mes. Gaster mascle amb una banda transversa groga subbasal. Tibia mitjana mascle amb espero tibial casi com la maxima amplada tibial. Sobre cecidomids Oligotrophus juniperinus i Taxomyia taxi.


BF98: Torrebeses , 210 m.
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003);
Iber (S) : Garrido & Nieves-Aldrey (1992).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Pistacia lentiscus

ESP: r. - Eur.


Mesopolobus bonessi  Askew, 1999  (gr.amaenus)
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).

Macar.


Mesopolobus diffinis  (Walker, 1834)  (gr.amaenus)
Mida femella 1.5-2 mm, mascle 1.2-1.7 mm. Masc: Ala anterior amb vena marginal=1.3-1.45x la estigmal. Ala posterior sovint amb 2 punts foscos, opc. units, opc. absents. Mesepisternum amb area superior triangular tot llis o casi. Gaster amb una banda transversa groga. Tibia mitjana xic expandida i aplanada, l/a=6, amb espero curt com la amplada maxima tibial, i una franja o punt fosc al marge intern. Sobre cecidomids Dasineura sp., Geocrypta sp., Rhopalomyia sp., Taxomyia sp., sovint en plantes herbacies. Distribució europea.Mesopolobus diffinis

BF89: Seros , 130 m.
BG90: Torres de Segre, Vilanova , 160 m.
CG00: Montoliu , 165 m.
CG10: Torregrosa , 260 m.
CG23: Sant Llorenç de Montgai , 260 m.
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003);
Iber (M,O) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Artemisia campestris: gala Rhopalomyia baccarum , Santolina chamaecyparissus: gala Rhopalomyia navasina , Thymus vulgaris , Artemisia herba-alba: capitols

ESP: c. - Eur.


Mesopolobus dubius  (Walker, 1834)  (gr.amaenus)
Sobre cinipids Andricus, Biorhiza, Cynips, Neuroterus o Trigonaspis, opc. sobre Tortricidae Sparganothis sp., en plantes Quercus faginea, Q.robur.


CG12: Menarguens , 215 m.
Catalunya (B,Gi) : Pujade-Villar,J. (1999).
Iber (Gi) : Pujade-Villar & Ros-Farré (1998);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003);
Iber (M,Mll,Sa) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Neuroterus quercusbaccarum agama

CAT: c. - Eur.


Mesopolobus lichtensteini  (Mayr, 1903)  (gr.amaenus)
Mascle: Clipeo bastant emarginat. Flagel antenal tot groc, maça antenal infuscada, 3er flagelomer sovint similar al 4rt, llavors amb 2 anulars i 6 funiculars, opc. 3 anulars. Antena inserta baixa a la cara, el toruli al nivell del marge inferior de l'ull. Vena marginal =1-2.2x la estigmal. Collar pronotal poc llarg. Gaster sovint amb una banda o punt grocs. Tibia mitjana no expandida ni aplanada, l/a>6. Femur anterior tot groc. Sobre gales del cecidomid Dryomyia lichtensteini, D. circinnans, i els cinipids Andricus burgundus, A.grossulariae, Plagiotrochus sp., sobre Quercus ilex, Q.coccifera, Q.suber. Distribució europea-mediterranea.


CF27: Albarca .
CF28: Pobla de Cérvoles , 680 m.
CG06: Mont-rebei , 500 m.
CG13: Castelló de Farfanya , 400 m.
Catalunya (B,T) : Pujade-Villar,J. (1999).
Iber (Gi) : Pujade-Villar & Ros-Farré (1998);
Iber (M) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999).

S'ha trobat en : Quercus ilex: gala Dryomyia lichtensteini , Quercus ilex

CAT: c. - Med.


Mesopolobus longicollis  Graham, 1969  (gr.amaenus)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Mesopolobus mediterraneus  (Mayr, 1903)  (gr.amaenus)
Sobre gales de cipinids Andricus, Cynips, Biorhiza, Phanacis o Plagiotrochus, o en gales de cecidomids Dasineura, Dryomyia lichtensteini, Rhopalomyia o Schmiedtiella, o be en larves de Apion/Apionidae, Bruchidius/Bruchidae, Stereonychus/Curculionidae, Ferrisia/ Pseudococcidae o orugues de Coleophoridae/Tortricidae/Yponomeutidae, en plantes Quercus coccifera, Q. ilex, Artemisia herba-alba, Juniperus communis, J. thurifera, Genista scorpius, Sarothamnus scoparius, Olea, Abies, Pinus halepensis, Malus, Tamarix, Vitis. Distribució europea.


BF58: Fraga, Serreta Negra . Fraga, Serreta Negra , 125 m.
BF88: Seros , 220 m.
BF89: Aitona, Erms , 160 m.
BF99: Sarroca, B. Cova Bona , 300 m. Torres de Segre .
BG80: Torres de Segre, Vilanova , 160 m.
CF09: Aspa , 240 m.
CG00: Alfes, Timoneda , 220 m.
CG12: Menarguens . Menarguens .
CG13: Castelló de Farfanya , 400 m.
Catalunya (B,T) : Pujade-Villar,J. (1999).
Iber (B) : Pujade-Villar & Ros-Farré (1998);
Iber (Ba,Cc,M,S,Sa) : Garrido & Nieves-Aldrey (1999);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Neuroterus quercusbaccarum sexual , Artemisia herba-alba: gala Rhopalomyia ambrosinae , Santolina chamaecyparissus: gala Rhopalomyia santolinae , Quercus ilex: gala Dryomyia lichtensteini , Tamarix canariensis: gala Psectrosema sp. , Rosmarinus officinalis: infrutescencies , Tamarix africana: infrutescencies

CAT: c. - Eur.


Mesopolobus semenis  Askew, 1997  (gr.amaenus)
Mida femella 1.8-2.7mm, mascle 1.4-2.1mm. Mascle amb cap i torax verd brillant, antena testacea unicolor, flagel xic enfosquit dorsalment, gaster mascle amb banda groga subbasal, en T2 i meitat de T1, T3 purpura, potes grogues xecepte les coxes. Sobre Blascoa ephedrae, en llavors de Ephedra sp.


Monegros : Askew et.al. (2001).

Ibèric:Monegr.


Mesopolobus subfumatus  (Ratzeburg, 1852)  (gr.amaenus)
Sobre lepidopters tortricids, lasiocampids i coleoforids, i himenopters diprionids, opc. hiperparasit en icneumonids, braconids i taquinids, en plantes Quercus, Abies, Larix, etc. Distribució holàrtica.


Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).

ESP: r. - Hol.


Mesopolobus typographi  (Ruscha, 1924)  (gr.amaenus)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).