TORYMIDAE
 
Presentació
Toryminae
     Torymini
         Torymus
     Torymoidini
         Pseudotorymus
         Torymoides
     Monodontomerini
         Monodontomerus
     Microdontomerini
         Adontomerus
         Cryptopristus
         Eridontomerus
         Exopristoides
         Exopristus
         Glyphomerus
         Idarnotorymus
         Idiomacromerus
         Microdontomerus
         Pseuderimerus
     Chalcimerini
         Chalcimerus
     Podagrionini
         Podagrion
         Podagrionella
     Thaumatorymini
         Thaumatorymus
Megastigminae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Torymidae > Toryminae > Adontomerus >

Adontomerus

Adontomerus sp.
Antena amb 1 segment anular i 7 funiculars, flagelomers amb sensila linear. Occiput marginat Ales hialines, sovint amb un punt fosc sota la vena marginal i estigmal, vena marginal curta, =2x radial. Mesonot amb notaulos poc perceptibles. Tergit 1er fortament incis medialment. Ovipositor = 0.3-2.1x tibia posterior. Femur posterior xic engruixit, llarg = 2.2-2.8x ample, sense denticle a l'apex.. Gènere amb 4 espècies a la península, 7 al continent.


  
 Adontomerus brevicaudatus  Askew & Nieves-Aldrey, 2007
Sobre cinipids Aulacidea laurae, en Scorzonera laciniata.


Iber .

Iber.


Adontomerus confusus  Askew, 2000
Biologia desconeguda.


Iber (Canar) : Askew, R.R. (2000).

Macar.


Adontomerus crassipes  (Boucek, 1982)
= Microdontomerus crassipes  Boucek, 1982
Sobre cinipids Isocolus leuzeae, I.lichtensteini, I.tavaresi, en plantes Centaurea aspera, C.melitensis, Leuzea conifera.


BF78: La Granja d'Escarp , 90 m.
BF99: Utxesa , 140 m.
Iber (A,M,V,Za,Canar,Ib) : Nieves-Aldrey & Askew (2002).
Medit (Arg) : Askew et.al. (2004).

S'ha trobat en : Centaurea aspera: gales Isocolus lichtensteini


Adontomerus gregalis  (Steffan, 1964)
Sobre apoideus Anthidium lituratum.


Medit (Ita) .

Med.C.


Adontomerus impolitus  (Askew & Nieves Aldrey, 1988)
= Microdontomerus impolitus  Askew & Nieves Aldrey, 1988
Sobre cinipids Aulacidea tragopogonis, A.acroptilonica, en Tragopogon sp. i Acroptilon repens.


Iber (M) : Nieves-Aldrey & Askew (2002).


Adontomerus robustus  (Boucek, 1969)
= Microdontomerus robustus  (Boucek, 1969)
Biologia desconeguda.


Medit (Ita) .

Med. C-E