TORYMIDAE
 
Presentació
Toryminae
Megastigminae
     Megastigminae
         Bootanomyia
         Megastigmus
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Torymidae > Megastigminae > Bootanomyia >

Bootanomyia

Bootanomyia sp.
Cos sovint groguenc o tacat de groc, cap i torax amb punts metalics verd o blau, al menys parcialment. Antenes insertes sota el nivell del marge inferior dels ulls. Cap mes ample que alt. Antena llarga i prima, amb 1 segment anular i 7 funiculars. Ala amb estigma conspicuament engrandit, botoniforme, mes alt que ample, major que la vena estigmal, vena postmarginal tan o mes llarga que la marginal. Torax finament rugulos. Pronot amb collar allargat. Escutel amb una estria transversa frenal +-distinta. Parasitoids en gales de Cynipidae. Gènere amb 3 espècies a la península, 4 al continent.


  
 Bootanomyia dorsalis  (Fabricius, 1798)
= Megastigmus dorsalis  (Fabricius, 1798)
Mida femella 2-5 mm, mascle 1.5-4 mm. Cap i torax groguencs amb punts verd metalic, torax amb pleures enterament grogues. Antenes insertes sota el nivell del marge inferior dels ulls. Escutel amb area frenal esculturada. Gaster sèssil amb peciol absent. Ovipositor mes curt que el cos, <0.9x cos. Sobre gales de cinipids Andricus, Biorhiza, Cynips, Neuroterus, Plagiotrochus, en plantes Quercus sp. Distribució paleàrtica.


BF89: Aitona, Erms , 120 m.
CG13: Les Avellanes .
Iber (Gi) : Pujade-Villar & Ros-Farré (1998);
Iber (M) : Gómez et.al. (2006).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Andricus coriarius , Quercus coccifera: gala Plagiotrochus gallaeramulorum agama


Bootanomyia dumicola  (Boucek, 1982)
= Megastigmus dumicola  Boucek, 1982
Sobre gales de Plagiotrochus kiefferianus en Quercus coccifera.


Iber (M) : Gómez et.al. (2006).


Bootanomyia stigmatizans  (Fabricius, 1798)
= Megastigmus stigmatizans  (Fabricius, 1798)
Mida gran, femella 5-8 mm, mascle 3.5-5.5 mm. Cap i torax amb punts verds metalics. Ovipositor mes llarg que el cos. Sobre gales de cinipids Andricus, Cynips, Neuroterus, en plantes Quercus sp. Distribució europea.


Iber (M) : Gómez et.al. (2006).