TRICHOGRAMMATIDAE
 
Presentació
Oligositinae
Trichogrammatinae
     Trichogrammatini
         Asynacta
         Ceratogramma
         Mirufens
         Ophioneurus
         Poropoea
         Pterandrophysalis
         Soikiella
         Szelenyia
         Trichogramma
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Trichogrammatidae > Trichogrammatinae > Trichogramma >

Trichogramma

Trichogramma sp.
Mida 0.3-0.9 mm. Antena femella amb 2 artells anulars, 2 funiculars, i clava no segmentada. Antena mascle amb dimorfisme present, en els apters antena similar a la femella, en els alats, antena mascle amb 1 artells anular i clava llarga no segmentada, amb setes molt llargues. Ales normalment presents, opc. braquipters, ala ampla, amb fimbria marginal curta, files de pels radiades presents, vena marginal situada al marge alar. Gènere amb 11 espècies a la península, 53 al continent.  Trichogramma sp.
Trichogramma sp.
Trichogramma sp.


Lluita biologica amb Trichogramma

Trichogramma achaeae  Nagaraja & Nagarkatti, 1970
Iber .

Introd.Neotrop.


Trichogramma bourarachae  Pintureau & Babault, 1988
Iber .


Trichogramma brassicae  Bezdenko, 1968
Util en el control biològic del lepidopters en hivernacles. Es produeix comercialment.


Iber .


Trichogramma cacaeciae  Marchal, 1927
Iber (Pt) .


Trichogramma canariensis  del Pino & Polaszek, 2013
Iber (Canar) .


Trichogramma cordubense  Vargas & Cabello, 1985
Util en el control biològic del lepidopter de les hortalisses Helicoverpa armigera.


Catalunya : Gabarra, R., et al. (2000).

S'ha citat en : Helicoverpa armigera


Trichogramma euproctidis  (Girault, 1911)
Iber .


Trichogramma evanescens  Westwood, 1833
Util en el control biològic del lepidopter de les hortalisses Helicoverpa armigera.


Iber : Izquierdo,J.I. (2000);
Iber (M) : Ceballos, G. (1956).
Catalunya : Gabarra, R., et al. (2000).

S'ha citat en : Vitis vinifera: Lobesia botrana , Helicoverpa armigera


Trichogramma gicai  Pintureau & Stefanescu, 2000
Iber .


Trichogramma minutum  Riley, 1871
Iber .

Subcosmop.


Trichogramma pintoi  Voegelé, 1982
Iber .


Trichogramma pretiosum  Riley, 1879
Iber .

Introd.Neotrop.


Trichogramma semblidis  (Aurivillius, 1898)
Iber (M,Sg) : Ceballos, G. (1956).


Trichogramma turkestanicum  Meyer, 1940
Iber (Pt) .


Trichogramma urquijoi  Cabello Garcia, 1986
Iber .