ICHNEUMONIDAE
 
Presentació
Ichneumoninae
Ichneumonini
Cryptinae
Cryptini
Phygadeuontini
Anomaloninae
Banchinae
     Banchini
         Banchopsis
         Banchus
         Exetastes
     Atrophini
         Alloplasta
         Cryptopimpla
         Lissonota
         Lissonotidea
         Odinophora
         Syzeuctus
         Tossinolodes
     Glyptini
         Apophua
         Glypta
Campopleginae
Cremastinae
Ctenopelmatinae
Diplazontinae
Mesochorinae
Metopiinae
Ophioninae
Orthocentrinae
Pimplinae
Rhyssinae
Tersilochinae
Tryphoninae
Xoridinae
Acaenitinae
Adelognathinae
Agriotypinae
Brachycyrtinae
Collyriinae
Cylloceriinae
Diacritinae
Eucerotinae
Lycorininae
Microleptinae
Neorhacodinae
Oxytorinae
Paxylommatinae
Phrudinae
Poemeniinae
Stilbopinae
Orthopelmatinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Ichneumonidae > Banchinae > Exetastes >

Exetastes

Exetastes sp.
Mida ala 5-13.5mm. Cos prim o robust. Mandibules amb 2 dents agudes, subiguals. Ulls no escotats. Ales anteriors amb nervi disco-cubital angulat i amb ramelus present, al menys com a traces, areoleta rombica, xic gran, rebent la 2a vena recurrent a la meitat, vena 2a recurrent sovint fent zig-zag. Ales posteriors amb nervelus fortament reclivor, interceptat molt per sobre de la meitat. Mesonot amb notaulos absents. Mesosternum amb carena prepectal present. Escutel amb apex arrodonit. Propodeum no areolat, amb carena transversa apical present o absent, carena pleural sovint present feble. Gaster amb apex poc comprimit, o deprimit. Ovipositor llarg = 0.3x (0.15-1.8x) tibia posterior. Potes posteriors molt llargues, ungles no pectinades, o pectinades basalment. Parasitoids de lepidopters, de orugues moderadament grans que pupen al terra, sovint Noctuidae. Gènere amb 20 espècies a la península, 33 al continent.


  
 Exetastes hungaricus  (Bajári, 1959)
Iber (To) : Mazón & Bordera (2010).


Exetastes adpressorius  (Thunberg, 1824)  (Exetastes)
Iber (A) : Rodriguez,Mazon & Bordera (2008);
Iber (Al,Av,B,Co,Gi,Gu,Hu,M,Mll,Mu,O,SS,Te) : Rey del Castillo, C. (1987);
Iber (Canar) : Rey del Castillo, C. (1990);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Exetastes albiger  Kriechbaumer, 1886  (Exetastes)
Iber (Hu) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes angustithorax  Rey del Castillo, 1990  (Exetastes)
Iber (Canar) : Rey del Castillo, C. (1990).

Macar.Canaria


Exetastes atlanticus  Rey del Castillo, 1990  (Exetastes)
Iber (Canar) : Rey del Castillo, C. (1990).

Macar.Canaria


Exetastes calobatus  Gravenhorst, 1829  (Exetastes)
Iber (A,V) : Rodriguez,Mazon & Bordera (2008);
Iber (B,M) : Rey del Castillo, C. (1987);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Exetastes crassus  Gravenhorst, 1829  (Exetastes)
Iber (M) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes fornicator  (Fabricius, 1781)  (Exetastes)
CG51: Segarra (Cervera) : Rey del Castillo, C. (1987).
Iber (Bi,Gi,L,Lu,M,So) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes gracilicornis  Gravenhorst, 1829  (Exetastes)
Mida 10-12mm. Cap negre. Antena femella amb semianell blanc, al mascle absent. Torax negre, amb taques blanquinoses al coll, base del mesoscutum, escutel i sota la insercio alar, al mascle tambe a les tegules i part posterior del propodeum. Gaster amb tergits 1-4 roig clar, al mascle tambe part del 5e, apex del gaster negre o bru fosc amb marge apical dels tergits blanquinos. Pote sroig groguenc, amb coxes i trocanters negres, apex de tibies posteriors i tars posterior mes fosc, al mascle tars posterior amb anell clar als tarsomers 2-4. Cara ampla < alçada de l'ull, front sense corn. Clipeo poc transvers. Mandibules no prolongades inferiorment. Antena femella llarga com el cos, amb 60 artells, al mascle mes curta amb 50 artells. Torax molt brillant, finament puntejat. Tergits 2-3 molt mes amples que llargs. Ovipositor llarg com el 2on tergit. Potes amb femur posterior l/a <= 6.


Iber : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes homomelaenus  Meyer, 1927  (Exetastes)
Iber .


Exetastes illusor  Gravenhorst, 1829  (Exetastes)
Iber (Gi,Hu,M,Te,Z) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes inquisitor  Gravenhorst, 1829  (Exetastes)
Iber : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes laevigator  (Villers, 1789)  (Exetastes)
Iber (Hu,Te) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes nigripes  Gravenhorst, 1829  (Exetastes)
CH23: Vall d'Aran (Salardú) : Rey del Castillo, C. (1987).
Iber (B,L,M,V) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes notatus  Holmgren, 1860  (Exetastes)
Iber (Gi) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes ocellatus  Rey del Castillo, 1990  (Exetastes)
Iber : Rey del Castillo, C..


Exetastes segmentarius  Pérez, 1895  (Exetastes)
Iber (Av,B,Cc,Co,Gu,J,M,Sa,Sg,Va,Za) : Rey del Castillo, C. (1987);
Iber (Canar) : Rey del Castillo, C. (1990).


Exetastes tibialis  Pfankuch, 1921  (Exetastes)
Iber (A) : Rodriguez,Mazon & Bordera (2008);
Iber (M) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes degener  (Gravenhorst, 1829)  (Leptobatus)
Iber (Na) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes rufifemur  Horstmann & Yu, 1999  (Leptobatus)
= Exetastes rufipes  Gmelin, 1790
Iber (B) : Rey del Castillo, C. (1987).


Exetastes ziegleri  (Gravenhorst, 1829)  (Leptobatus)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).