ICHNEUMONIDAE
 
Presentació
Ichneumoninae
Ichneumonini
Cryptinae
Cryptini
Phygadeuontini
Anomaloninae
Banchinae
     Banchini
         Banchopsis
         Banchus
         Exetastes
     Atrophini
         Alloplasta
         Cryptopimpla
         Lissonota
         Lissonotidea
         Odinophora
         Syzeuctus
         Tossinolodes
     Glyptini
         Apophua
         Glypta
Campopleginae
Cremastinae
Ctenopelmatinae
Diplazontinae
Mesochorinae
Metopiinae
Ophioninae
Orthocentrinae
Pimplinae
Rhyssinae
Tersilochinae
Tryphoninae
Xoridinae
Acaenitinae
Adelognathinae
Agriotypinae
Brachycyrtinae
Collyriinae
Cylloceriinae
Diacritinae
Eucerotinae
Lycorininae
Microleptinae
Neorhacodinae
Oxytorinae
Paxylommatinae
Phrudinae
Poemeniinae
Stilbopinae
Orthopelmatinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Ichneumonidae > Banchinae > Glypta >

Glypta

Glypta sp.
Mida ala 3.5-8.5mm. Cap transvers. Front pla o opc. amb una dent o corn medial. Clipeo convex, apex arrodonit. Solc genal incurvat, recte, poc sinuat o absent. Genes llarg = 0.7-1x ample mandibular basal. Carena occipital sovint interrumpida medialment. Ala anterior amb areoleta absent. Ala posterior amb nervelus interceptat molt per sota de la meitat. Mesonot amb notaulos febles o absents, no arribant al centre. Epoemia curta o feble. Carena prepectal present. Carena submetapleural amb un flanc semicircular en 0.6x el seu llarg. Propodeum amb carena apical present, la resta de carenes presents o absents. Peciol gastral sovint robust, de perfil fortament arcuat, carenes dorsolaterals completes, carenes dorsals de llargada variable. Gaster sentat, deprimit horitzontalment, tergits fortament puntejats, tergits 2-4 amb 2 estries oblicues, convergents basalment, fent un disseny triangular, sense carena medial longitudinal. Ovipositor exsert, llarg = 1.8-3.6x tibia posterior. Tibia anterior amb espero apical arribant a 0.3-0.4x basitars. Ungles tarsals sovint pectinades. Sobre petits lepidopters, en situacions ocultes en material vegetal. Gènere amb 22 espècies a la península, 68 al continent.


  
 Glypta subg. Glypta
Front simple, sense dent ni corn entre les antenes. Coxes anteriors sense excavació basal lateral. Tergits 2-3 subcuadrats o fortament transversos.
Glypta bifoveolata  Gravenhorst, 1829  (Glypta)
Mida 6-9mm. Cos negre, gaster negre, marge apical dels tergiits opc. estretament rogenc. Clipeo amb apex rogenc, antenes +-roig groguenc per sota. Estigma alar groguenc clar. Potes amb femurs i tibies enterament rogencs, coxes rogenques, opc. +-enfosquides als 2 sexes. Cap i torax amb puntejat fi. Antena femella amb 33-34 artells. Clipeo amb pilositat poc densa. Cap fortament estretit rera els ulls. Genes no globoses. Quilla occipital sovint interrumpida medialment. Quilla genal rera el cap uniforme. Propodeum amb costula molt inclinada respecte l'eix longitudinal del cos, dirigida endavant cap a l'açada dels espiracles, carena apical forta, resta de carenes opc. +-esborrades. Tergits 2-3 subcuadrats o poc mes curts. Ovipositor igual o xic mes llarg que el cos. Ungles tarsals curtament pectinades.


CH14: Bossost , 695 m.
Iber (A,V) : Rodriguez,Mazon & Bordera (2008);
Iber (B,Bu,Gi,Hu,M,O,Sg,So) : Rey del Castillo, C. (1988);
Iber (B,Gi,L,M) : Ceballos, G. (1956);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Glypta haesitator  Gravenhorst, 1829  (Glypta)
Iber (Gi) : Ceballos, G. (1956);
Iber (J) : Rey del Castillo, C. (1988).


Glypta lineata  Desvignes, 1856  (Glypta)
Iber (CR) : Rey del Castillo, C. (1988).


Glypta longicauda  Hartig, 1838  (Glypta)
Iber (Gi) : Rey del Castillo, C. (1988);
Iber (Hu,O) : Ceballos, G. (1956).


Glypta longispinis  (Gmelin, 1790)  (Glypta)
= Glypta provincialis  Fonscolombe, 1854
Iber (A,V) : Rodriguez,Mazon & Bordera (2008);
Iber (B) : Rey del Castillo, C. (1988).


Glypta mensurator  (Fabricius, 1775)  (Glypta)
Iber (Gi) : Ceballos, G. (1956);
Iber (Gi,M,O) : Rey del Castillo, C. (1988).


Glypta microcera  Thomson, 1889  (Glypta)
Iber (Bu,P,S,Sa,So) : Rey del Castillo, C. (1988);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Glypta nigrina  Desvignes, 1856  (Glypta)
Iber : Rey del Castillo, C. (1988).


Glypta resinanae  Hartig, 1838  (Glypta)
Iber (B,M,Sg) : Ceballos, G. (1956);
Iber (M) : Rey del Castillo, C. (1988).


Glypta rufiventris  Kriechbaumer, 1894  (Glypta)
Iber (Mll) : Rey del Castillo, C. (1988).


Glypta salsolicola  Schmiedeknecht, 1907  (Glypta)
Iber : Rey del Castillo, C..


Glypta scalaris  Gravenhorst, 1829  (Glypta)
Iber : Rey del Castillo, C. (1988);
Iber (B,Gi) : Ceballos, G. (1956).


Glypta sculpturata  Gravenhorst, 1829  (Glypta)
Iber (Gi,Hu) : Rey del Castillo, C. (1988);
Iber (Hu) : Ceballos, G. (1956).


Glypta vulnerator  Gravenhorst, 1829  (Glypta)
Iber (B) : Ceballos, G. (1956);
Iber (Hu,So) : Rey del Castillo, C. (1988);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Glypta subg. Conoblasta
Front amb un corn central, o un petit dent o tubercle, per sobrei entre les antenes. Coxes anteriors sovint amb una excavació basal lateral. Tergits 2-3 subcuadrats, o poc mes curts o mes llargs.
Glypta caudata  Thomson, 1889  (Conoblasta)
= Conoblasta caudata  (Thomson, 1889)
Iber (C) : Ceballos, G. (1956);
Iber (Gi) : Rey del Castillo, C. (1988).


Glypta ceratites  Gravenhorst, 1829  (Conoblasta)
= Conoblasta ceratites  (Gravenhorst, 1829)
Iber (Gi) : Rey del Castillo, C. (1988).


Glypta consimilis  Holmgren, 1860  (Conoblasta)
Iber (B) : Ceballos, G. (1956).


Glypta elongata  Holmgren, 1860  (Conoblasta)
Iber (Av,C) : Rey del Castillo, C. (1988);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Glypta lapponica  Holmgren, 1860  (Conoblasta)
Iber : Aubert, J.F..


Glypta monoceros  Gravenhorst, 1829  (Conoblasta)
= Conoblasta monoceros  (Gravenhorst, 1829)
Iber : Rey del Castillo, C. (1988);
Iber (Av) : Ceballos, G. (1956).


Glypta tegularis  Thomson, 1889  (Conoblasta)
= Conoblasta tegularis  (Thomson, 1889)
Iber : Rey del Castillo, C. (1988);
Iber (M) : Ceballos, G. (1956).


Glypta woerzi  (Hedwig, 1952)  (Conoblasta)
Iber (M) : Rey del Castillo, C. (1988).