TRICHOGRAMMATIDAE
 
Presentació
Oligositinae
     Chaetostrichini
         Aphelinoidea
         Bloodiella
         Chaetogramma
         Chaetostricha
         Lathromeris
         Monorthochaeta
         Tumidiclava
         Ufensia
         Uscana
     Oligositini
         Chaetostrichella
         Doirania
         Epoligosita
         Hayatia
         Megaphragma
         Oligosita
         Pseudoligosita
     Paracentrobiini
         Paracentrobia
Trichogrammatinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Trichogrammatidae > Oligositinae > Lathromeris >

Lathromeris

Lathromeris sp.
Antena amb 2 artells anulars curts, flagelomers absents, clava antenal 5-segmentada, a la femella clava amb una espina apical llarga. Ales poc amples, l/a=2.1-2.5, amb fimbria marginal xic llarga, 0.2-0.3x ample alar, vena marginal llarga, alineada recta amb el prestigma, vena estigmal present, superficie alar sense linea de pels dirigides cap avall enrera. fila Rs1 absent, nomes amb files de pels originades de l'estigma i dirigides endavant. Gaster mascle sovint amb apendixs sublaterals en forma de cullera als tergits. Gaster femella amb ovipositor opc. tancat en un hipogini amb extensions lobades. Sobre ous de noctuids, piralids, bruchids, membracidae, etc, tambe sobre larves de cecidomids. Gènere amb 1 espècie a la península, 7 al continent.


  
 Lathromeris baetica  Nowicki, 1936
= Lathromerella baetica  (Novicki, 1936)
Iber (Ca) : Ceballos, G. (1956).