TRICHOGRAMMATIDAE
 
Presentació
Oligositinae
     Chaetostrichini
         Aphelinoidea
         Bloodiella
         Chaetogramma
         Chaetostricha
         Lathromeris
         Monorthochaeta
         Tumidiclava
         Ufensia
         Uscana
     Oligositini
         Chaetostrichella
         Doirania
         Epoligosita
         Hayatia
         Megaphragma
         Oligosita
         Pseudoligosita
     Paracentrobiini
         Paracentrobia
Trichogrammatinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Trichogrammatidae > Oligositinae > Oligosita >

Oligosita

Oligosita sp.
Antena amb 1 segments funicular, clava antenal 3-segmentada, acuminada. Ulls negres. Ales presents o opc. reduides, sovint estretes, l/a > 2.5, superficie esparsa o moderadament setosa, serrell marginal = 0.25-1x ample ala, vena marginal mes llarga que la radial, vena radial capitada, amb una taca fosca per sota. Escutel i mesoscutum amb 1 parell de setes. Propodeu medialment sovint distintament mes llarg que el metanot. Mesopleura amb sutura pleural present. Tergits uniformement esclerotitzats en tot el llarg. Tars mitja no mes llarg que la tibia mitjana. Sobre ous de heteropters i homopters. Gènere amb 1 espècie a la península, 14 al continent.


  
 Oligosita foersteri  Girault, 1914
Iber .