ENCYRTIDAE
 
Presentació
Aphycini
Cerapterocerini
Cheiloneurini
Discodini
Encyrtini
Habrolepidini
Oobiini
Psilophrydini
Quadrencyrtini
Bothriothoracini
Copidosomatini
Ixodiphagini
Trechnitini
Pseudorhopini
Tetracnemini
Anagyrini
     Anagyrina
         Anagyrus
         Anomalicornia
         Callipteroma
         Gyranusoidea
         Leptomastidea
         Leptomastix
     Anusiina
         Anusia
         Cryptanusia
         Hofferencyrtus
         Monstranusia
     Dinocarsina
         Aglyptus
         Dicarnosis
         Dinocarsiella
         Dinocarsis
         Dusmetia
         Incisencyrtus
         Xanthoectroma
     Rhopina
         Asitus
         Rhopus
     Ceballosiina
         Ceballosia
Aenasiini
Ericydini
Pauridiini
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Encyrtidae > Anagyrini > Callipteroma >

Callipteroma

Callipteroma sp.
Antena femella amb escap no engrandit, l/a = 7-8, flagelomers 6, tots mes llarg que amples, progresivament mes curts distalment, clava 3-segmentada. Antena mascle amb escap l/a > 5, flagel allargat, artells coberts de setes llargues >= 2x ample de l'artell, fila de sensila escamiforme a F6 i clava, o nomes a la clava. Occiput amb marge agut. Ales allargades, l/a > 3, erectes en repos, ales anteriors infuscades amb un disseny de arees hialines, en forma de varios punts petits hialins, o varies franjes transverses hialines, vena postmarginal mes curta o poc mes llarga que la estigmal, linea calva arribant a la meitat de l'ala, amplament tancada posteriorment. Ales posteriors infuscades o hialines. Costats del propodeu i costats del tergit basal amb pilositat blanca densa. Sobre Pseudococcidae, sovint en graminies. Gènere amb 2 especies a la península i el continent.


  
 Callipteroma nigra  Mercet, 1924
Iber (M) : Mercet, R.G. (1956).


Callipteroma sexguttata  Motschulsky, 1863
BF89: Aitona, Erms , 120 m.
Iber (M) : Mercet, R.G. (1921).
Monegros : Askew et.al. (2001).