ENCYRTIDAE
 
Presentació
Aphycini
Cerapterocerini
Cheiloneurini
Discodini
Encyrtini
Habrolepidini
Oobiini
Psilophrydini
Quadrencyrtini
Bothriothoracini
Copidosomatini
Ixodiphagini
Trechnitini
Pseudorhopini
Tetracnemini
Anagyrini
     Anagyrina
         Anagyrus
         Anomalicornia
         Callipteroma
         Gyranusoidea
         Leptomastidea
         Leptomastix
     Anusiina
         Anusia
         Cryptanusia
         Hofferencyrtus
         Monstranusia
     Dinocarsina
         Aglyptus
         Dicarnosis
         Dinocarsiella
         Dinocarsis
         Dusmetia
         Incisencyrtus
         Xanthoectroma
     Rhopina
         Asitus
         Rhopus
     Ceballosiina
         Ceballosia
Aenasiini
Ericydini
Pauridiini
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Encyrtidae > Anagyrini > Leptomastix >

Leptomastix

Leptomastix sp.
Cos mida sovint > 1.3 mm. Color no metalic, bru fosc, bru clar o groc parcialment. Frontovertex amb escultura poligonal regular amplia, mesoscutum i escutel amb escultura finament reticulada, pero no regularment hexagonal, escutel sovint brillant, rarament mat. Cap amb marge occipital agudament marginat, front ample, ulls grans glabres, gena poc mes curta que l'ull, mandibules 2-dentades. Frontovertex = 0.5x ample del cap. Antena femella llarga, filiforme, sovint concolor fosca, inserta a nivell del marge inferior dels ulls, amb carena longitudinal entre les bases, escap subcilindric, l/a > 4, funicle amb 6 artells, tots mes llargs que amples, F1 mes llarg que el pedicel, >= 1.5(1)x pedicel, flagel unicolor bru fosc, clava 3-segmentada. Antena mascle filiforme, flagelomers allargats, amb verticils de pels llargs, clava 1-segmentada, fila de sensila esquamiforme nomes a la clava. Ales anteriors sovint hialines, opc. feblement infuscades, vena marginal mes llarga que ampla, vena postmarginal distintament mes llarga que la marginal, vena estigmal no curvada. Cel.la costal inferiorment amb nomes 1 fila completa de setes. Liena calva interrumpida, pero no tancada. Mesonot amb notaulos absents, amb setes fosques o clares, sovint sense setes blanques conspicues, rarament presents. Gaster triangular, amb apex agut, mes llarg que el torax, 10e tergit engrandit, pigostils situats prop de la base del gaster. Ovipositor no o poc exsert. Sobre Pseudococcidae. Gènere amb 4 espècies a la península, 5 al continent.


  
 Leptomastix dactylopii  Howard, 1885
= Leptomastix longipennis  Mercet, 1927
Mida 1.3-1.5 mm. Cos bru groguenc clar a bru fosc, les formes fosques amb occiput medialment, pronot anteriorment, costats del mesotorax, marges de les axiles i escutel, costats del propodeu i part del gaster negres. Antena negra, escap rogenc per sota. Potes clares. POL >= OOL. Ales enfosquides vora el marge anterior, la banda apical interrumpida medialment. Sobre nombrosos coccids. Util en el control de Planococcus citri en citrics, es produeix comercialment. De origen africà, ara amb distribució subcosmopòlita.


Iber .


Leptomastix epona  (Walker, 1844)
Mida 1.3-1.8 mm. Cos bru negros. Vertex, i front vora les orbites oculars mes clars. Escutel i costats del mesotorax bru rogenc. Antena bru fosc, escap rogenc. Potes groguenques, amb tarsos anteriors i posteriors negres. Mesonot i escutel amb pels majorment blancs. Mesoscutum femella +-amplament tacat de negre medialment. POL > OOL. Ales opc. xic enfosquides, especialment vora el marge anterior. Sobre Pseudococcus viburni, P.longispinus, Peliococcus calluneti. Distribució paleàrtica.Leptomastix epona
Leptomastix epona
Leptomastix epona

BF89: Aitona, Erms , 120 m.
BF99: Utxesa, Panta de Bel , 140 m.
CF17: Juncosa , 710 m.
CG00: Montoliu .
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).

S'ha trobat en : Teucrium gnaphalodes: infrutescencies , Lygos sphaerocarpa , Pinus halepensis , Juniperus phoenicea: arbre


Leptomastix flava  Mercet, 1921
Sobre Pseudococcidae Pseudococcus spp, Planococcus citri, Nipaecoccus spp., Peliococcus spp., etc.


BF89: Aitona, Erms , 120 m.
Iber (M) : Mercet, R.G. (1921).


Leptomastix mayri  Özdikmen, 2011
= Leptomastix histrio  Mayr, 1876
Sobre Pseudococcidae Phenacoccus aceris, Pseudococcus calluneti, i Diaspididae Aspidiotus hederae.


Iber (Al,B,J,M,Ma,Sg,V) : Mercet, R.G. (1956).
Monegros : Askew et.al. (2001).