EULOPHIDAE
 
Presentació
Eulophinae
Entedoninae
     Entedoninae
         Achrysocharoides
         Asecodes
         Chrysocharis
         Chrysonotomyia
         Closterocerus
         Derostenus
         Entedon
         Euderomphale
         Holarcticesa
         Holcopelte
         Horismenus
         Ionympha
         Neochrysocharis
         Omphale
         Pediobius
Ceranisinae
Entiinae
Opheliminae
Tetrastichinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemŕtica > Eulophidae > Entedoninae > Chrysocharis >

Chrysocharis

Chrysocharis sp.
Cos color metalic, al menys parcialment, cos poc esclerotitzat. Marge clipeal subtruncat. Ulls grans, sovint pilosos. Estria transversa frontal sovint en V, feble a fortament, estries antenals normalment unides entre si abans d'arribar a la estria frontal, formant furca, amb la cresta interantenal no arribant a la estria frontal. Ocels no conectats per una sutura. Antena amb 3(4) artells funiculars, normalment mes llargs que amples, clava amb 2-1 artells, 3 artells anulars, l'ultim engrandit en la femella fins 1/3 1er flagelomer, antena uniformement pilosa. Ala anterior amb vena marginal moderadament arcuada, vena postmarginal llarga > 1.5x (1x) estigmal, superficie alar densament pilosa, sense linies de pels sorgint de l'estigma, serell alar curt, ala opc. amb un area infuscada, sense franjes transverses fosques. Torax sovint reticulat. Pronot opc. amb collar pronotal marginat, opc. no. Mesoscutum amb 2+ parells de setes, notaulos distints anteriorment, en forma de impresió ampla posteriorment. Escutel sense grups de fosetes. Propodeu amb o sense carena medial, amb una estreta emarginacio abraçant el peciol, callus amb 2 o moltes setes. Peciol gastral sovint conspicuament allargat, opc. curt. Gaster sovint ample. Sobre lepidopters i dipters minadors de fulles, rarament sobre cecidomids. Gènere amb 11 espècies a la península.


  
 Chrysocharis gr. illustris  (gr.illustris)
Mascles amb escap i pedicel grocs, blancs si es conserva en alcohol, potes i coxes grogues. Espai malar tan ample com l'amplada de l'escap, obertura bucal mes estreta que l'alçada de l'ull. Mascle amb cap transvers i mes ample que el torax, estries antenals unides entre si vora la estria transversa, sense formar furca. Ala femella amb vena postmarginal = 2-3x estigmal. Pronot amb collar amb una carena transversa forta a la femella, feble al mascle. Escutel femella +-aplanat. Propodeu anteromedialment amb una fovea, amb una carena medial dins, i posteriorment amb 2 carenes sublaterals, o be propodeu amb part medial amb una carena ampla i una carena present entre el foramen i els espiracles. Callo propodeal amb 3-10 setes. Peciol gastral amb la part elevada rectangular, mes ampla que llarga, amb escultura forta.
Chrysocharis gemma  (Walker, 1839)  (gr.illustris)
Mida femella 1.2-2.3 mm, mascle 1.2-1.8 mm, dimorfisme sexual fort. Femella amb cara verd-dorat, front per sobre la estria blau verdos, torax verd-dorat, verd-blavos o violeta, propodeu opc. color diferent dorat-purpura o rogenc, antena fosca, amb escap clar amb marge posterior i apex fosc, opc. tot fosc, coxes fosques, opc. les anteriors palides, potes blanques, grogues o bru palid. Mascle amb cara blau verdos, front per sobre la estria verd-dorat, clipeo rogenc metalic o verd-dorat, torax verd-dorat, gaster amb un punt subbasal palid, antena amb escap i pedicel groc-taronja, flagel fosc, mascle amb potes palides incloses les coxes, potes mitjanes i anteriors blanques i posteriors groguenques. Cara amb estria frontal casi recta, al mascle amb furca absent. Antena femella amb pedicel llarg i prim, igual a F1, F1 l/a=1.6-2.9, F3 l/a=1.5-1.9. Antena mascle amb ultims 2 artells fusionats en maça, setes del escap i pedicel blanques, F1 l/a=3.7, F3 l/a=2.7. Ulls densament pubescents. Occiput arrodonit. Ales opc. amb un punt enfosquit, especulum tancat per sota. Pronot amb una carena transversa aguda, mes feble al mascle, i marge posterior llis i brillant. Torax amb reticulacio ampla i alta. Escutel sovint aplanat, amb reticulacio com al mesonot o mes feble. Propodeu anteromedialment amb una fovea bordejada, amb una carena medial curta en mig. Propodeu llis, posteriorment amb 2 carenes sublaterals xic arcuades, arribant a 0.5-0.8x de la base. Callo propodeal amb 7-10 setes a la femella, 5-7 al mascle Peciol gastral amb part elevada subcuadrada o arrodonida, feblement reticulada. Gaster femella oval. Sobre lepidopters minadors Phyllonorycter, Stigmella, i dipters minadors Napomyza i Phytomyza, sovint sobre fulles gruixudes i cuiroses, sovint perennifolies. Els adults hivernen, +-actius durant l'hivern. Distribució paleàrtica W.Chrysocharis gemma

BF99: Sarroca , 250 m.
CF09: Alcanó .
CF28: Pobla de Cérvoles , 680 m. Pobla de Cérvoles , 670 m.
CG12: Menarguens .
CG23: Sant Llorenç de Montgai , 260 m.
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).
Iber (Cs,V) : Verdú, M.J. (1991);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Quercus ilex: minador Phyllonorycter belotella , Quercus coccifera: minador Phyllonorycter belotella , Quercus faginea: fullaraca , Quercus faginea: minador Phyllonorycter sp. , Quercus faginea: minador Stigmella roborella , Rhamnus alaternus: minadors foliars

Paleart.W


Chrysocharis gr. pentheus  (gr.pentheus)
Antena amb els 2 ultims artells fusionats en clava, als 2 sexes. Espai malar sovint tan ample com l'amplada de l'escap, rarament menor, obertura bucal mes estreta que l'alçada de l'ull. Mascle amb cap no transvers, mascle amb escap i pedicel bruns, coxes fosques metaliques, potes bru groguenc. Ala amb cel·la costal sense fila completa de setes inferiorment. Pronot amb una carena transversa, rarament feble, marge posterior llis i brillant. Propodeu amb part anteromedial sovint amb una estructura elevada en Y, T o ancla. Callo propodeal amb 2 setes. Peciol gastral amb la part elevada molt petita, sovint transversa.
Chrysocharis laomedon  Walker, 1839  (gr.pentheus)
CH14: Bossost , 665 m.

S'ha trobat en : Quercus petraea: minador Phyllonorycter sp.

ESP: Nv.r.


Chrysocharis nephereus  (Walker, 1839)  (gr.pentheus)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Chrysocharis nitetis  (Walker, 1839)  (gr.pentheus)
Femur posterior majorment fosc, femur mitja i anterior sovint bru a la base, opc. majorment fosc. Front per sota de la furca amb reticles mes grans que per sobre de la furca, septes uniformes. Espai malar tan o mes ample que l'ample de l'escap. Occiput arrodonit. Ala arrodonida apicalment. Pronot amb collar estret, carena transversa del collar forta. Escutel tan llarg com ample, amb ratio de la seta c/d = 1.33. Propodeu amb part anteromedial amb una estructura elevada en Y, T o ancla. Peciol gastral petit, amb part elevada xic gran, esculturada, lateralment eixamplat. Gaster curt, subigual al torax. Polifag. Util per al control biològic de minadors en pomera, trobat abundant sobre Leucoptera malifoliella, tambe sobre Phyllonorycter corylifoliella i P.mespilella.


Plana Ponent : Olivella,E. (1996).

S'ha citat en : Leucoptera malifoliella , Phyllonorycter corylifoliella , Phyllonorycter mespilella


Chrysocharis pentheus  (Walker, 1839)  (gr.pentheus)
Mida femella 1.7 mm. Femella amb cap verd dorat per sota la sutura, verd blavos per sobre, vertex verd dorat, escap blanquinos, enfosquit a l'apex dorsalment Trax verd dorat a verd blavos. Potes blanquinoses, excepte coxes i opc. femurs posteriors, femur posterior tot blanc, o bru clar a la base. Front per sota de la furca amb reticles mes grans que per sobre de la furca, septes uniformes, vertex per dins del triangle ocelar reticulat, i per fora allisat. Antena femella amb flagelomers tots l/a = 2. Espai malar tan o mes ample que l'ample de l'escap. Occiput arrodonit. Ala arrodonida apicalment. Pronot amb collar estret, carena transversa del collar forta. Escutel tan llarg com ample, amb ratio de la seta c/d = 1.15. Propodeu amb part anteromedial amb una estructura elevada en Y, T o ancla. Peciol gastral petit, amb part elevada petita, esculturada. Gaster curt, subigual al torax. Polifag. Sobre dipters i lepidopters minadors. Util per al control biològic de minadors en pomera, trobat abundant sobre Leucoptera malifoliella, tambe sobre Phyllonorycter corylifoliella. Distribució holàrtica.


CG01: Alcoletge , 160 m. Lleida, La Mitjana .
CG12: Menarguens , 215 m.
CG15: Ager , 835 m.
Iber (A,Cs,V) : Verdú, M.J. (1991);
Iber (Canar) : Koponen & Askew (2002).
Plana Ponent : Olivella,E. (1996).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Neuroterus quercusbaccarum agama , Quercus faginea , Quercus faginea: fullaraca , Quercus faginea: minadors en fulles , Rubus ulmifolius , Arctium minus: minadors en fulla
, Leucoptera malifoliella , Phyllonorycter corylifoliella

Hol.


Chrysocharis submutica  Graham, 1963  (gr.pentheus)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Chrysocharis gr. pubicornis  (gr.pubicornis)
Peciol gastral amb la part elevada mes llarga que la llargada del propodeu. Pronot amb collar sense carena transversa.
Chrysocharis entedonoides  (Walker, 1872)  (gr.pubicornis)
Especie parasitoid de larves/pupes de dipters Agromyzidae en plantes herbacies: Phytomyza, Chromatomyia, Liriomyza, Melanagromyza, etc. .


Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).

Eur.


Chrysocharis cf-orbicularis  (Nees, 1834)  (gr.pubicornis)
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).


Chrysocharis pallipes  (Nees, 1834)  (gr.pubicornis)
= Chrysocharis chilo
Iber (Canar) : Koponen & Askew (2002).
Iber (V) : Verdú, M.J. (1991).


Chrysocharis pilosa  Delucchi, 1954  (gr.pubicornis)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Chrysocharis polyzo  (Walker, 1839)  (gr.pubicornis)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Chrysocharis pubens  Delucchi, 1954  (gr.pubicornis)
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).


Chrysocharis pubicornis  (Zetterstedt, 1838)  (gr.pubicornis)
CH12: Tunel de Viella , 1390 m.
Iber (Cs,V) : Verdú, M.J. (1991);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Chrysocharis viridis  (Nees, 1834)  (gr.pubicornis)
Mida femella 1.6-2.4 mm, mascle 1.4-2.2 mm. Cap amb front llis i brillant, per sota la linea frontal dorat, per sobre verd blavos, torax verd blavos o dorat. Antena amb escap blanc, amb apex fosc, flagel tambe fosc. Potes blanques, amb coxes parcialment blanques o fosques. Antena femella amb els 2 artells apicals fusionats, al mascle no fusionats. Ala amb cel·la costal sense fila de setes completa a la cara inferior. Propodeu i callus amb 7-15 setes, el callus amb 5-10 setes. Peciol gastral mes llarg que el propodeu, amb 1 espina lateral i 3-5 setes als costats. Sobre dipters agromicids minadors, en plantes herbacies, arbusts i arbres. Distribució paleàrtica.


CH10: Vall de Boí , 1035 m.
Iber (A,Cs,V) : Verdú, M.J. (1991);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Monegros : Askew et.al. (2001).

Paleart.


Chrysocharis idyia  (Walker, 1839)  (gr.idyia)
Monegros : Askew et.al. (2001).


Chrysocharis gr. prodice  (gr.prodice)
Peciol gastral amb la part elevada mes llarga que la llargada del propodeu. Pronot amb collar amb una carena transversa forta i aguda
Chrysocharis prodice  (Walker, 1839)  (gr.prodice)
Mida femella 1.2-2 mm, mascle 1.4-2.2 mm. Cap en vista dorsal globular, poc transvers. Espai malar molt estret reduit. Estries frontals curvades, amb una projeccio entre els toruli antenal. Front llis i llustros, poc esculturat. Pronot amb collar amb una carena transversa forta i aguda. Propodeu amb callus amb 2 setes. Peciol gastral amb la part elevada mes llarga que la llargada del propodeu, peciol amb espines laterals a la part anterior, i amb costats paralels posteriorment. Coxa posterior pilosa dorsalment. Sobre Stigmella sp. Distribució paleàrtica.


CH12: Tunel de Viella , 1575 m.
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).

S'ha trobat en : Fagus sylvatica

Paleart.