EULOPHIDAE
 
Presentació
Eulophinae
Entedoninae
     Entedoninae
         Achrysocharoides
         Asecodes
         Chrysocharis
         Chrysonotomyia
         Closterocerus
         Derostenus
         Entedon
         Euderomphale
         Holarcticesa
         Holcopelte
         Horismenus
         Ionympha
         Neochrysocharis
         Omphale
         Pediobius
Ceranisinae
Entiinae
Opheliminae
Tetrastichinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemŕtica > Eulophidae > Entedoninae > Omphale >

Omphale

Omphale sp.
Mida sovint > 1 mm. Clipeo sovint delimitat per sutures, al menys dorsalment, o de coloracio diferent de la resta de la cara, sovint amplament transvers, opc. amb forma fortament modificada, semicircular o fortament prolongat, opc. clipeo poc delimitat. Cara sovint amb una estria transversa entre el toruli i el clipeo, quan la cara es colapsada, llavors no colapsada per sota del toruli. Estria frontal angulosa en V, feble o fortament. Estries antenals normalment no unides entre si, sense formar furca frontal, arribant independentment a la estria frontal, rarament unides, per sobre del toruli sovint molt distants entre si, sovint no exteses per sota del toruli. Occiput sovint no marginat. Antena amb 5 artells postanulars, amb 3-4(2) flagelomers i clava antenal de 1-2(3) artells, flagelomers opc. amb verticils de setes llargues a la base per sota. Antena mascle sovint amb setes disposades en verticils. Ala anterior amb vena postmarginal sovint no o poc mes llarga que la estigmal, =0.4-2.2x estigmal, amb 0-1 files de setes radiades des de l'estigma, ala hialina o opc. infuscada, especulum gran, serrell marginal curt. Pronot amb coll no demarcat per una cresta. Mesoscutum amb 2(1) parells de setes. Propodeu sovint molt curt, llis, sense carena medial, callus amb 2 setes, propodeu sovint fortament emarginat posteriorment. Peciol gastral indistint, mes ample que llarg, no esculturat. Sobre cecidomids. Gènere amb 2 espècies a la península, 39 al continent.


  
 Omphale subg. Omphale
Ala anterior amb fila de setes admarginal de la cara inferior recta, majorment setes originades en la vena marginal, opc. unes poques de les apicals originant de la membrana alar. Cel·la radial sovint glabrescent, extesa mes enlla de la vena postmarginal, +-bordejada per una fila de setes inferiorment provinent de l'estigma. Genes sovint amb escultura +-forta, estriada-reticulada. Vertex i front per sobre de la sutura frontal reticulats, al menys parcialment. Marge occipital sovint arrodonit, opc. marginat. Antena femella sovint amb 3 artells funiculars i clava 2-segmentada.
Omphale gr. salicis  (gr.salicis)
Antena mascle amb flagelomers amb setes verticilades, opc. tambe amb setes despres del verticil basal. Genitalia mascle amb fallobase amb setes volselars curvades i lateralment aplanades, no disposades sobre extensions, dirigides avall en fresc i creuades en les preparacions.
Omphale chryseis  Graham, 1963  (gr.salicis)
Sobre Contarinia medicaginis


Iber : Hansson & Shevtsova (2012).


Omphale salicis  Haliday, 1833  (gr.salicis)
Sobre Contarinia lentis, C. loti, C. vincetoxici


CH12: Tunel de Viella , 1390 m.
Iber (L) : Ribes,A. (2011).

ESP: Nov.


Omphale gr. phruron  (gr.phruron)
Antena mascle amb flagelomers amb setes verticilades, amb o sense setes despres del verticil basal. Genitalia mascle amb fallobase amb setes volselars +-rectes, i disposades sobre unes extensions curtes o llargues, +-paraleles en les preparacions.
Omphale lugens  (Nees, 1834)  (gr.sola)
= Omphale navius  (Walker, 1839)
Sobre Mikiola fagi, Contarinia tiliarum, Dasyneura alni, Placochela nigripes.


Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Omphale subg. Smaragdites
Ala anterior amb fila de setes admarginal de la cara inferior arquejada, algunes setes originades en la membrana alar. Cel·la radial pilosa, no bordejada per una fila de setes inferiorment. Genes sovint llises o amb escultura feble. Vertex i front per sobre de la sutura frontal reticulats, al menys parcialment. Marge occipital sovint arrodonit, opc. marginat. Antena femella sovint amb 3 artells funiculars i clava 2-segmentada.
Omphale gr. clypealis  (gr.clypealis)
Clipeo enterament groc, contrastant amb la cara metalica, o bru +-metalic. Clipeo pla, amb marge anterior truncat. Antena femella amb 2 artells funiculars i clava 3-segmentada. Genitalia mascle amb espines del digitus desiguals, la externa molt menor que lainterna.
Omphale clypealis  (Thomson, 1878)  (gr.clypealis)
Cos verdos o blau verdos. Clipeo enterament groc, pla, marge anterior truncat. Cara inferiorment densa i finament reticulada. Antena femella amb 2 artells funiculars i maça 3-segmentada, antena fosca, claviforme, clava mes ampla que el funicle. Ala anterior amb especulum obert per sota, fila de setes admarginal de la cara inferior arquejada irregular, setes majorment originades en la membrana alar, cel·la radial glabrescent, no delimitada inferiorment, estigma gran romboidal, vena postmarginal llarga com la estigmal. Gaster femella ovat, tan o poc mes llarg que cap i torax junts. Sobre cecidomids Dasineura brassicae. Distribució paleàrtica W-macaronèsica.


BF78: La Granja d'Escarp , 90 m.
BF89: Aitona, Erms , 120 m.
CG00: Montoliu , 165 m.
CG40: Ciutadilla , 620 m.
Iber (Canar) : Koponen & Askew (2002).
Monegros : Askew et.al. (2001).

Paleart.W-Macar.


Omphale gr. admirabilis  (gr.admirabilis)
Ala anterior amb fila de setes admarginal de la cara inferior amb setes originades en la membrana alar o en la vena marginal, o majorment en la membrana. Cel·la radial pilosa, no bordejada per una fila de setes inferiorment, o be cel.la radial glabra en la meitat superior. Vena postmarginal opc. mes curta que la estigmal. Genes i cara infero-lateralment reticulat-estriats.o llisos. Antena femella amb flagelomers amb sensila curta i asimetrica. Antena mascle amb setes esparses. Genitalia mascle amb setes volselars lateralment aplanades i insertes en la carena volselar o per sobre, aedeagus ample amb apex estretit, parts terminals dels apodemes fusionats.
Omphale telephe  (Walker, 1839)  (gr.admirabilis)
CH12: Tunel de Viella , 1390 m.
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Omphale versicolor  (Nees, 1834)  (gr.admirabilis)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Omphale gr. aetius  (gr.aetius)
Ala anterior amb fila de setes admarginal de la cara inferior amb setes originades en la membrana alar, mes enlla de la vena marginal. Cel·la radial pilosa, no bordejada per una fila de setes inferiorment. Vena postmarginal tan o mes llarga que la estigmal. Genes i cara infero-lateralment llisos. Antena femella amb flagelomers amb sensila curta i asimetrica. Antena mascle amb setes esparses. Genitalia mascle distintiva, aedeagus amb plaques quitinoses vora l'apex de les valves, setes volselars febles, digitus amb dos espines extra a les parts laterals.
Omphale acamas  (Walker, 1839)  (gr.aetius)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Omphale aetius  (Walker, 1839)  (gr.aetius)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Omphale subg. Eugerium
Clipeo amb un denticle medial al marge inferior. Ala anterior amb serrell marginal llarg, = 0.3-0.5x ample alar. Vena postmarginal molt curta. Antena femella amb clava 1-segmentada. Marge occipital marginat. Mesoscutum amb 1 sol parell de setes. Ala anterior amb fila de setes admarginal de la cara inferior recta, majorment setes originades en la vena marginal. Cos mida petita, 0.7-1.1mm.
Omphale isander  (Walker, 1839)  (Eugerium)
= Eugerium isander  (Walker, 1839)
Sobre Mycodiplosis sp.


Iber ;
Iber (Canar) : Koponen & Askew (2002).