EULOPHIDAE
 
Presentació
Eulophinae
Entedoninae
     Entedoninae
         Achrysocharoides
         Asecodes
         Chrysocharis
         Chrysonotomyia
         Closterocerus
         Derostenus
         Entedon
         Euderomphale
         Holarcticesa
         Holcopelte
         Horismenus
         Ionympha
         Neochrysocharis
         Omphale
         Pediobius
Ceranisinae
Entiinae
Opheliminae
Tetrastichinae
 
 
(cas / eng / fr / de) Índex > Sistemàtica > Eulophidae > Entedoninae > Pediobius >

Pediobius

Pediobius sp.
Cos ben esclerotitzat. Cara amb carena frontal transversa en V ampla, entre la antena i els ocels, amb les estries escrobals arribant separades a la seva base. Vertex carenat o agudament marginat posteriorment, amb ocels laterals distants del marge en al menys la meitat del seu diametre. Antena amb 3(2-4) flagelomers, i clava apical de 2(1-3) artells. Ala amb vena marginal llarga, vena estigmal i postmarginal molt curtes. Collar pronotal carenat. Mesoscutum amb 2 parells de setes. Escutel sense estria medial, amb 1 parell de setes. Propodeu amb 2 carenes submedials divergents, o carena medial dividida posteriorment, o una franja medial elevada, o un canal medial separant 2 panels submedials elevats, plica present. Peciol abdominal distint, rectangular, reticulat dorsalment, al menys amb una carena dorsal anterior, sovint la base entera voltada per una carena completa. Primer tergit rigid i no colapsant en sec, llarg, cobrint la meitat o mes del gaster, mes convex que la resta de tergits, que sovint s'oculten telescopicament dins el 1er en sec. Esternit 1er amb una regio reticulada vora la base del peciol. Gènere amb 7 espècies a la península, 47 al continent.


  
 Pediobius erdoesi  Pujade-Villar, 1995
Medit (Ita) .


Pediobius gr. brachycerus  (gr.brachycerus)


Pediobius brachycerus  (Thomson 1878)  (gr.brachycerus)
Mida femella 1.1-1.6 mm, mascle 0.9-1.3 mm. Cos petit, compacte, color verdos metalic, opc. blavos, tars anterior fosc, tars mitja i posterior palids excepte l'apex. Cara de color no diferent del vertex. Antena curta, densament pubescent, funicle amb 3 artells, el 1er subcuadrat, 2-3 transversos o subcuadrats, maça apical curta amb 2 artells, aguda, amb espina apical distinta. Estries antenals arribant separades a la estria frontal. Espai malar gran. Torax convex, mesoscutum poc transvers, llargada = 1.5-1.8x amplada basal del escutel, amb depresions notaulars distintes, febles, tot reticulat. Escutel convex, marcadament estretit anteriorment. Propodeu amb carenes submedials properes entre si. Gaster femella curtament oval, casi arrodonit, mes curt que el torax, peciol transvers, tergit basal gran, > 1/2 gaster. Hiperparasitoid sobre predadors d'ous de aracnids, via icneumonids i braconids. Distribució holàrtica.Pediobius brachycerus

BF99: Utxesa, Panta de Bel , 140 m.
BG80: Torres de Segre .
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).

Hol.


Pediobius cassidae  Erdös, 1958  (gr.brachycerus)
Hiperparasitoid de Chrysomalidae, Lepidoptera, etc, via Ichneumonoidea.


BG90: Torres de Segre , 120 m.
Iber (L) : Ribes,A. (2011).

ESP: Nov.


Pediobius gr. lysis  (gr.lysis)


Pediobius clita  (Walker, 1839)  (gr.lysis)
Cos robust, petit. Cap i torax reticulats, cara densament reticulada. Antena femella amb 2 artells funiculars i maça 3-segmentada. Espai malar curt, marge inferior dels ulls mes proper de la boca que del toruli. Marge intern dels ulls fortament emarginat. Ales anteriors amb especulum obert per sota, vena postmarginal present, menor que la estigmal. Mesonot amb depresions notaulars llises, ben demarcades de les part adjacents, profundes. Gaster curt, casi arrodonit. Tarsos palids a la base. Sobre Neuroterus albipes, N. lanuginosus, Andricus sp., en plantes Quercus sp.


CF08: Granadella , 510 m.
CG12: Menarguens .

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Neuroterus quercusbaccarum agama , Quercus ilex


Pediobius rotundatus  (Fonscolombe, 1832)  (gr.lysis)
= Pediobius plagiotrochi  (Erdös, 1958)
Cos robust. Antena femella amb 2 flagelomers i maça 3-segmentada, distintament separada del funicle. Estries antenals als 2 sexes unides just abans de la estria frontal. Espai malar molt curt, cavitat bucal casi tan ampla com la distancia entre els ulls per sota. Occiput marginat nomes al terç medial. Ales anteriors amb especulum sovint tancat per sota, opc. obert, vena postmarginal present, menor que la estigmal. Mesonot tot reticulat, inclus al fons de les depresions notaulars. Escutel densament reticulat. Gaster femella casi arrodonit, tergit 1er no arribant a la meitat, xic prolongat medialment. Espècie amb 2 generacions anuals i dimorfica, hivernant sobre gales de Plagiotrochus gallaeramulorum, estival sobre gales de Plagiotrochus quercusilicis i Andricus burgundus, en plantes Quercus coccifera, Q.ilex i Q.suber. Distribució mediterranea W.Pediobius rotundatus
Pediobius rotundatus

BF89: Aitona, Erms , 120 m.
BF98: Torrebeses, Cr.Granadella , 365 m.
CF08: Granadella , 470 m.
CG14: Fondepou .
CG40: Ciutadilla , 620 m.
CF17: Catalunya (la Morera de Montsant) : Pujade-Villar & Ros-Farré (1998).
Iber (B,Gi,T) : Pujade-Villar & Ros-Farré (1998).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Quercus coccifera: gala Plagiotrochus quercusilicis sexual , Quercus coccifera: gala Plagiotrochus quercusilicis fusife en aments , Quercus coccifera

Med. W.


Pediobius rotundatus fo. hivernant  (Fonscolombe, 1832)  (gr.lysis)
Forma amb mida major, ala amb taca medial mes fosca, peciol gastral xic mes llarg que ample, gaster mes allargat, propodeu amb carenes medials llargament subparaleles. Forma hivernant sobre gales de Plagiotrochus gallaeramulorum, en Quercus sp.Pediobius rotundatus fo. hivernant

BF89: Aitona, Erms , 120 m.
CF09: Castelldans .

S'ha trobat en : Quercus coccifera: gala Plagiotrochus gallaeramulorum agama , Quercus coccifera


Pediobius gr. eubius  (gr.eubius)
Antena femella amb 3 flagelomers, i clava apical 2-segmentada, no distintament separats, F1 > pedicel, flagelomers poc reduits apicalment. Antena mascle amb clava no diferenciada. Gaster femella amb peciol poc o molt transvers, gaster llarg l/a >= 1.8, tergit 1er <= 0.3x gaster. Gaster mascle ventralment amb epipleura formant una franja estreta inflexa a cada costat, ala mascle amb vena marginal casi recta. Sobre Tetramesa i Eurytoma en tiges de graminies.
Pediobius epigonus  (Walker, 1839)  (gr.eubius)
= Semiotellus nigripes  Lindeman, 1887
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Pediobius eubius  (Walker, 1839)  (gr.eubius)
Mida femella 2-3.5 mm, mascle 1-2 mm. Antena femella amb 3 flagelomers, poc reduits apicalment, i maça apical 2-segmentada, no distintament separada del funicle. Antena mascle amb maça no diferenciada. Cara femella amb estries antenals unides entre si abans de la estria frontal. Ales amb vena marginal casi recta, vena postmarginal present, menor que la estigmal. Depresions notaulars del mesonot reticulades, no diferents de la resta del mesonot. Escutel mes llarg que ample. Gaster femella amb peciol xic transvers, gaster xic allargat, l/a >= 1.8, 1er tergit <= 0.3x gaster. Gaster mascle ventralment amb epipleura formant una franja estreta inflexa a cada costat. Tibia posterior amb espero curt i recte. Sobre Tetramesa sp. i Eurytoma sp. en tiges de cereals.


BF89: Aitona, Erms , 120 m.
BG90: Torres de Segre , 120 m.
CG00: Montoliu .
CG01: Lleida, La Mitjana , 145 m.
CH14: Bossost , 690 m.
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Monegros : Askew et.al. (2001).

S'ha trobat en : Prunus dulcis , Dorycnium pentaphyllum , Rhamnus lycioides , Euphorbia serrata

Hol.


Pediobius metallicus  (Nees, 1834)  (gr.eubius)
= Pediobius acantha  (Walker, 1839)
Mida femella 1.2-1.8(2.2) mm. Cara femella blau negros, rarament verd. Marge occipital agut. Antena femella amb 3 flagelomers i maça apical de 2 artells, funicle sovint marcadament mes gruixut que el pedicel, flagelomers de llargada poc decreixent, F1 l/a = 2 o poc mes llarg, maça amb C2 poc mes estret que C1, i amb espina apical curta. Antena mascle amb escap no arribant al vertex, flagelomers l/a = 1-1.8, ben separats entre si, maça apical no diferenciada. Ales amb vena postmarginal present, mascle amb vena marginal curvada. Depresions notaulars del mesonot reticulades, no diferents de la resta del mesonot. Escutel casi no mes llarg que ample. Peciol gastral femella cuadrat o oblong. Gaster femella ovat, 1er tergit >= 1/3 gaster, alguns tergits alutacis. Gaster mascle ventralment amb epipleura molt ampla, sense reborde estret inflex. Tibia posterior amb espero curt i recte. Sobre dipters i lepidopters minadors. Distribució europea.


CG01: Alcoletge , 160 m. Lleida, La Mitjana .
CH14: Bossost , 690 m.
Iber (Canar) : Koponen & Askew (2002);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003);
Iber (V) : Verdú, M.J. (1991).

S'ha trobat en : Medicago sativa: fruits , Iris pseudacorus: minadors en fulla

Eur.


Pediobius gr. pyrgo  (gr.pyrgo)


Pediobius bruchicida  (Rondani, 1872)  (gr.pyrgo)
Iber (Canar) : Gijswijt, M.J. (1990).
Monegros : Askew et.al. (2001).


Pediobius phragmitis  Boucek, 1965  (gr.pyrgo)
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).


Pediobius pyrgo  (Walker, 1839)  (gr.pyrgo)
Util per al control biològic de minadors en pomera, trobat sobre Leucoptera malifoliella.


Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999);
Iber (M) : Nieves-Aldrey et.al. (2003).
Plana Ponent : Olivella,E. (1996).

S'ha citat en : Leucoptera malifoliella


Pediobius gr. saulius  (gr.saulius)


Pediobius saulius  (Walker, 1839)  (gr.saulius)
Mida femella 1.5-2.2 mm, mascle 1-1.6 mm. Cos esbelt. Antena femella amb 3 flagelomers. Ala anterior amb especulum obert per sota, fila cubital de setes absent. Angles laterals del pronot prominents en vista dorsal, rectangulars a subacuminats. Mesonot amb impresions notaulars llises, amb estriacio transversa per davant, i notaulos profunds. Escutel finament estriat longitudinalment, no reticulat. Gaster femella ovat-acuminat, l/a>=2, > torax, 1er tergit no arribant a la meitat, peciol gastral transvers. Sobre lepidopters minadors, opc. en curculionids. Distribució paleàrtica.Pediobius saulius

CF17: Juncosa , 790 m.
CG06: Mont-rebei , 500 m.
CG12: Menarguens , 215 m.
CG13: Os de Balaguer .
Iber ;
Iber (Canar) : Báez,M. & Askew,R.R. (1999).

S'ha trobat en : Quercus faginea: gala Neuroterus albipes agama , Quercus ilex , Quercus faginea: fullaraca , Quercus faginea: minador Phyllonorycter sp. , Juniperus phoenicea: arbre

ESP: Nv.r.. - Paleart.